Har du behov for hjelp?

Anestesispesialisten leier ut anestesileger, anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere til offentlige helseforetak og private klinikker. Vi kan også leie ut en komplett anestesirigg og sette opp virksomhet på din klinikk!

Hvem er vi?

Aneste DRIFT AS har 10 års erfaring med anestesi i dagkirurgisk miljø, opprinnelig på tannklinikker til pasienter med tannlegeskrekk og i økende omfang i kirurgisk virksomhet generelt. Vi leier også ut operasjonssykepleiere og skal utvikle utleie av  intensivsykepleiere, tannleger og tannhelsepersonell.

Vi tilbyr en totalløsning for anestesitjenester, med behovsinventering, prosjektering, oppstart, drift og effektiv organisering. Vi har også en mobil anestesirigg, slik at vi kan komme til klinikken med alt utstyr.

Dette gir økt verdi for pasienter og klinikkeiere!

Vi er deres profesjonelle samarbeidspartner.

 

Kontakt oss