Økende behov for anestesileger og operasjonssykepleiere

Økende behov for anestesileger og operasjonssykepleiere

Stadig flere velger å utdanne seg innen legefaget, men samtidig hører vi mye  om en snarlig legemangel. Dette er naturligvis bekymringsverdig. Selv har vi bistått klinikker med bemanning i mer enn ti år, og sett et økende behov for og ønske om midlertidig arbeidskraft. Vår virksomhet har vokst i takt med dette. Fra å kun bemanne tannklinikker med anestesipersonell, formidler vi nå spesialister til alle typer kirurgisk virksomhet i dagkirurgiske miljøer.

En mulig konsekvens av mangelen på spesialister, er at klinikker og sykehus blir nødt til å dele på arbeidskraften og kompetansen i enda større grad enn de gjør i dag. Dette er noe vi allerede legger til rette for gjennom vår kompetanseformidling. Her kan du lese mer om arbeidet vi gjør med utleie av anestesiteam og -ressurser.

Leverer der det er behov

Det spesielle med vår virksomhet er at vi bestandig jobber og leverer ut ifra behov. Vi leverer en løsning på våre kunders problem – mangel på korrekt spesialkompetanse og arbeidskraft. Dette kan vi løse ved å formidle den kompetansen det er behov for. Vi har en bred og solid samling av ansatte, og kan formidle kvalifisert anestesipersonell over hele landet.

En av våre store styrker er kompetansen vi besitter og at vi evner å stille denne til disposisjon for våre samarbeidspartnere på svært kort varsel. Dersom et behov for anestesipersonell plutselig skulle oppstå kan du stole på at vi gjør alt for å levere. Med vår mobile anestesirigg kan vi nå også kjøre ut og utføre generell narkose og intubasjonsnarkose ved klinikker som ikke har tilstrekkelig utstyr selv. Les mer om vår anestesirigg her.

IKT-verktøy for effektiv administrasjon

Når mangelen på leger og sykepleiere for alvor blir et faktum, vil det være avgjørende at de med spesialkompetanse får bruke denne kompetansen mest mulig effektivt. Vi har utviklet et logistikkverktøy som letter både organisering og oppfølging rundt utleie av arbeidskraft. Her har vi til enhver tid oversikt over hvilke av våre vikarer som er tilgjengelige for oppdrag, hvilken kompetanse de har og hvor de har mulighet til å jobbe. Samtidig kan vi følge opp klinikkene vi samarbeider med, og sørge for at nødvendig utstyr og forbruksmateriell til enhver tid foreligger. 

Dermed kan vi garantere at alle oppdrag vi formidler anestesileger og -sykepleiere til, blir utført i henhold til avtalen. I løpet av de 12 årene vi har holdt på har vi aldri måttet innstille et inngrep. Dette skyldes naturligvis høy arbeidsmoral blant våre vikarer, men også godt innarbeidede rutiner administrativt.

Her kan du lese mer om IKT-systemet Aneweb

Kostnadseffektiv løsning for mange

Bemanning utgjør en stor kostnad for alle virksomheter. I perioder med mindre arbeidsmengder blir denne kostnaden enda større, relativt sett. Dersom ditt helseforetak ser store svingninger i arbeidsmengde, kan derfor en ordning med innleid arbeidskraft lønne seg. Dette åpner for at dere kan ha en lavere grunnbemanning og heller supplere med vikarer når det trengs.
Vil du ha mer informasjon om formidling av anestesipersonell fra Aneste Drift? Send oss en e-post eller kontakt oss via kontaktskjemaet nedenfor.