Er det mulig å planlegge høsten 2020?

Er det mulig å planlegge høsten 2020?

Våren 2020 ble noe helt annet enn vi forventet oss. Mer enn noen gang har vi booket, endret, avlyst og flyttet avtaler på både små og store klinikker og sykehus. Vi har blitt spurt om å hjelpe til i Sverige, hvilket vi ikke har hatt anledning til grunnet reiserestriksjoner. Personell som hadde planlagt arbeid hos oss, fikk tilbakekallet permisjoner for å inngå i Covid-19 beredskapen på offentlige sykehus. Oppdragene og personellet forsvant samtidig. 

Jeg har revurdert og endret store bestillinger på arbeid som var planlagt. Når det gjelder markedsføring og utvikling av Aneweb og nettside, har dette blitt reaktivert i takt med at aktiviteten tar seg opp igjen. 

Det har til tider vært meget vanskelig å informere om våre planer, kanskje fordi det nesten ikke har vært mulig å planlegge? Vi i Anestispesialisten spør oss om denne tiden nå er over? – og hva som vil skje i høst? 

Jeg er rett og slett meget usikker. Dersom Norge klarer å håndtere Covid-19 så godt som vi har klart så langt, ser vi for oss en høst med økende aktivitet, inkludert innleie av personell til sykehus.

Hva er vi helt sikre på?  

  • Behovet for de tjenester vi leverer med mobil rigg er økende, høsten må brukes til økende opplæring. 
  • Etterspørsel fra pasientene er tilstede
  • Markedsføring gjør oss mer synlige, vi får flere oppdrag i innlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. 
  • Vi får strålende tilbakemeldinger fra våre kunde