Aneste Drift AS kan vise til svært gode tilbakemeldinger fra samarbeidende klinikker. Vi er derfor sikre på at vi leier ut godt fungerende personell og team.

Vårt personell er håndplukket basert på klinisk erfaring og dyktighet og har stor erfaring med anestesi innenfor mange og varierte situasjoner.
Mange arbeider på sykehus, eller har nylig avgått med pensjon fra stillinger som overleger og spesialsykepleiere.

Flertallet har omfattende erfaring fra arbeid på private kirurgiske klinikker. Vi rekrutterer i all hovedsak utfra personlig anbefaling av eksisterende personell. Grunntanken bak dette er at vi arbeider i team, og at alle ønsker å ha flinke kolleger med seg på jobb. Det sikrer at vi har kompetent og hyggelig personell i staben. Vi arbeider med å bygge opp et tilbud med utleie av operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere.

Vi er behjelpelige med behovsinventering, prosjektering, innkjøp, oppstart og drift av narkosevirksomhet på kirurgiske klinikker. Vi har også en mobil anestesirigg som vi kan flytte til deres klinikk.

Ta kontakt hvis du ønsker assistanse med oppstart eller drift av narkose på din klinikk, eller trenger å diskutere videre utvikling av dine tjenester.

M V H Stefan