For kirurgiske klinikker

Anestesispesialisten er stolte av å kunne vise til gode tilbakemeldinger fra samarbeidende klinikker, og positive resultater. Dette viser at vi leier ut velfungerende og profesjonelt personell.

Vårt personell er håndplukket basert på klinisk erfaring og dyktighet, og har bred erfaring med anestesi innenfor ulike situasjoner.

Mange arbeider på sykehus, eller har nylig avgått med pensjon fra stillinger som overleger og spesialsykepleiere.

Dyktig personell med bred kompetanse

Flertallet av vårt personell har omfattende erfaring fra arbeid på private, kirurgiske klinikker. Vi rekrutterer i all hovedsak basert på grundige undersøkelser og dialog med eventuelle nye ansatte. På den måten kan vi være sikre på at vi knytter oss til dyktige folk, som passer godt inn i våre eksisterende team og sammen med resten av personellet. Det er viktig for oss å ha flinke og kompetente kolleger på jobb, som besitter den fagkunnskapen som trengs. Vi arbeider også med å bygge opp et tilbud for utleie av operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere.

Vil du jobbe hos Anestesispesialisten? Ta kontakt med oss her.

Anestesispesialisten hjelper din klinikk

Vi er behjelpelige med behovsinventering, prosjektering, innkjøp, oppstart og drift av narkosevirksomhet på kirurgiske klinikker. Vi har også en mobil anestesirigg som vi kan flytte til deres klinikk.

Ta kontakt hvis du ønsker assistanse med oppstart eller drift av narkose, eller hvis du trenger å diskutere videre utvikling av tjenestene på din klinikk.

Kontakt oss