Tannlegeskrekk?

Mange av de pasienter vi møter har tannlegeskrekk.

Ved hjelp av  narkose kan vi tilby deg tannbehandling med betydelig redusert angst og smerte.Våre samarbeidende tannklinikker har ingen ventetid! Vi møter pasienten med respekt, erfaring og kompetanse.

Her kan du i tillegg lese generell informasjon om narkose- se under fliken artikler.

Svært mange kvier seg for å gå til tannlegen. Det er omtrent 5 % og 10 % av den voksne befolkningen som unngår å søke regelmessig tannbehandling, det er altså ikke en uvanlig problemstilling.

Noen har så stor angst knyttet til tannlege at bare det å høre ordet “tannlege” igangsetter kroppslige reaksjoner. Andre har angst knyttet til spesifikke deler av tannbehandling som for eksempel boring, sprøyter, lyd, lukt, smerte eller tap av kontroll. 

Felles for de som lider av tannlegeskrekk er at det er knyttet stor angst til tannlegebesøket, og mange unngår derfor å oppsøke hjelp.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi hjelper mange pasienter hvert år med å behandle sine tenner i narkose. Vanlig forekommende problemer som pasienter nevner er:

  • Tannlegeskrekk
  • Sprøyteskrekk
  • Opplevelse av mangel på kontroll under tannlegebehandling
  • Meget omfattende behandlingsbehov slik at det oppfattes som helt umulig å klare å gjennomføre det i våken tilstand
  • Ekstrem brekningstendens
  • Enkelte synes det er ubehagelig uten at man har tannlegeskrekk

Det er alltid en tannlege som vurderer deg sammen med oss og det må alltid foreligge en plan for  selve tannbehandlingen før vi vurderer pasientens egnethet til narkose. Av og til har pasienten så vanskelig for tannlegeundersøkelsen at selve undersøkelsen og planleggingen må foregå når pasienten sover.

Vi foretar alltid en individuell vurdering av dine spesifikke behov og skreddersyr opplegget etter dine behov og vår profesjonelle vurdering. Det er svært viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt.

På mange av våre klinikker har vi anledning å innlede narkosen med anestesigass på maske. Da kan du sovne først og få kanyle etterpå. Dette er et godt alternativ for deg som sliter med sprøyteskrekk.

Jeg ønsker behandling – hva gjør jeg?

Når du er redo for å ta tak i ditt behandlingsbehov tar du kontakt med et tannlegesenter vi samarbeider med. Tannlegen kontakter oss for videre planlegging, utfra ditt behov.

Det er også mulig å kontakte oss direkte for rådgivning.