For tannleger

Illustrasjon av tannlege

Aneste Drift AS har i sin organisasjon 10 års erfaring med å tilby narkose til offentlige og private tannklinikker, til både voksne og barn. Ikke alle pasienter ønsker å bli behandlet i våken tilstand hos tannlegen. Offentlige tannklinikker kan tilby tannbehandling i narkose på sykehus, men har som oftest svært lang ventetid og er ofte forbeholdt små barn og pasienter med særskilte medisinske behov.

Ved hjelp av våre tjenester kan tannklinikker tilby smertefri behandling med anestesi i egen regi, i egne lokaler og med sitt eget personell i samarbeid med et erfarent anestesiteam.

Det er også mulig å samarbeide om pasienter med de klinikker som har etablert narkosevirksomhet. Dere kan da behandle deres egne pasienter på en av våre kundeklinikker, eller henvise pasienten.

Fra 2020 har vi etablert en mobil løsning der vi kommer med alt nødvendig utstyr til klinikken, slik at det ikke er noen krav på forberedelser fra klinikken sin side.

Narkosetilbudet passer godt for pasienter som for eksempel har tannlegeskrekk, ekstrem brekningstendens eller meget omfattende behandlingsbehov. Enkelte pasienter ønsker ikke å bli behandlet i våken tilstand av andre årsaker og i noen tilfeller trenger kirurgen/ tannlegen narkose for å gjennomføre behandlingen.

Vår medisinsk ansvarlige anestesioverlege er ansvarlig for de medisinske vurderingene, slik at pasientsikkerheten er godt ivaretatt.

Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA-klasse 1 og 2, det innebører at pasienten er relativt frisk. På enkelte klinikker behandler vi barn med spesialkompetent personell. ASA 3-pasienter behandles av og til etter individuell vurdering.

Aneste Drift AS har lang erfaring med narkosevirksomhet på tannlegekontor, har prosjektert et titalls virksomheter i mange deler av Norge og er en svært kompetent samarbeidspartner. Vi hjelper dere med alt innenfor anestesi, se hva vi kan tilby under våre tjenester.

Per i dag samarbeider vi blant annet med følgende tann- og kirurgiske klinikker: