Hvordan sikres pasientens sikkerhet under narkose ved små klinikker?

Det er forskjell på å gi narkose ved mindre frittstående klinikker versus ved offentlige eller private større sykehus. Ved små klinikker er det mindre utstyr og mindre personell, og det påvirker hvilke pasienter de kan ta imot. Her kan du lese om hvordan vi  går frem for å ivareta pasientens sikkerhet under narkose på mindre frittstående klinikker.

Det er alltid risiko forbundet med narkose, uansett om den gis ved en mindre klinikk eller et sykehus. Det aller viktigste en anestesilege gjør, er å innledningsvis foreta en grundig medisinsk vurdering av pasienten og ASA-klassifisere vedkommende. Klassifikasjonen forteller hvilken helsetilstand pasienten er i. Deretter må legen se om behandlingen lar seg gjøre med lokalitetene, utstyret og personellet som er tilgjengelig ved klinikken, satt i relasjon til hva slags behandling kirurgen eller tannlegen har planlagt å utføre.

Les også: Hva er ASA-klassifisering av pasienter? 

anestesiutstyr scaled e1600690492128

Narkose ved store og små klinikker

Det som skiller anestesi ved små og store klinikker fra hverandre, er hvilke ressurser de har til rådighet. Store klinikker har mer personell og utstyr. De kan derfor ta imot sykere pasienter enn det mindre klinikker kan. De tåler også bedre den risikoen som er involvert i behandlingen fordi de har mulighet til å ta hånd om pasienter som blir kritisk syke under eller etter en operasjon. Om det er nødvendig kan store klinikker legge inn pasienter etter dagkirurgi på en sengepost eller til og med en intensivavdeling uten store logistiske utfordringer.

Små klinikker utfører mindre risikofylt kirurgi

Narkose utgjør ikke bare en risiko på grunn av selve narkosen og helsetilstanden hos pasienten. Risikoen ved narkose er også uløselig knyttet til risikoen ved selve kirurgien. Det vil være mer risikabelt med narkose ved en stor kirurgi som involverer indre organer (mage/tarm, hjerte, hjerne), enn ved kirurgi som eksempelvis gjøres i munnen eller på utsiden av kroppen, for eksempel ulike former av kosmetisk kirurgi eller mindre ortopedisk kirurgi.

På grunn av fasilitetene tar ikke små klinikker på seg all type kirurgi. De holder seg gjerne til kirurgi på mindre risikofylte deler av kroppen, samt på friskere pasienter. Dermed blir også risikoen ved kirurgi hos små klinikker gjerne mindre enn hos store klinikker. 

Det finnes også en balanse i hva slags risiko det er akseptabelt å ta i forhold til hva man ønsker å oppnå for pasienten. Dersom en pasient har en alvorlig lidelse som garantert gir redusert livskvalitet eller store plager dersom man ikke opererer (for eksempel mesteparten av kreftkirurgien), kan man akseptere en større risiko for komplikasjoner. Det medfører da også gjerne at denne type kirurgi utføres på større sykehus for å håndtere en høyere komplikasjonsrisiko og forekomst. Dette grunnet kirurgiens kompleksitet, samt kravene om omsorg etterpå, for eksempel postoperativ omsorg, overnatting eller intensivomsorg. 

På den andre siden er det uforsvarlig å risikere store skader på en pasient for å utføre operasjoner eller inngrep som ikke er livreddende eller livsforlengende, eller som vesentlig forbedrer pasientens liv. Derfor kan vi ikke forsvare å ta stor medisinsk risiko for å operere estetisk plastikkirurgi eller estetisk tannbehandling. Når det gjelder narkose på tannpasienter med alvorlige infeksjoner i munnhulen, så er det muligens forsvarlig å legge sykere pasienter i narkose, siden infeksjoner i munnhulen også leder til følgesykdommer og er meget plagsomt. De sykeste pasientene henvises da til sykehus for å ivareta pasientens sikkerhet. 

Les også: Dette skjer på behandlingsdagen

Leger ved små klinikker må være mer selektive med hvilke pasienter de opererer på. Det er ikke knyttet så stor risiko til å utføre kirurgi på helt friske pasienter. Derimot vil små klinikker ofte ikke kunne legge pasienter i narkose hvis de har en sykdom eller helsetilstand som gir økt risiko for komplikasjoner. Det kan for eksempel dreie seg om hjerte- eller lungesykdom, pågående rusmisbruk eller alvorlig fedme. Hvis behandlingen krever mer utstyr eller bedre fasiliteter enn klinikken kan tilby, kan ikke behandlingen utføres. 

Små klinikker planlegger narkosen godt

Ved små klinikker er det derfor særlig viktig å planlegge narkosen godt og ha kontroll på hva som skal gjøres under inngrepet. Det er fordi legene har færre ressurser til rådighet. På store klinikker, som universitetssykehus, er det større sikkerhetsmarginer fordi det er mange i nærheten som bidrar til at det kan gå bra til tross for komplikasjoner som kan oppstå. 

Når det skal gis anestesi ved små klinikker er det viktig at man har stålkontroll på hva som kreves av utstyr og personell. Det er større krav til at alt er klarert på forhånd, for hvis det skulle skje avvik tar det lengre tid før anestesiteamet kan få hjelp utenfra. Av den grunn må personell ved små klinikker på mindre sentrale steder passe på å være proaktive, planlegge nøye og be om assistanse tidlig i operasjonsløpet dersom ting utvikler seg på en uønsket måte.

Dersom du som pasient blir godkjent av oss til narkose på en klinikk, betyr det at vi har gjort denne vurderingen og funnet ut at risikoen er fullt ut forsvarlig i relasjon til gevinsten av behandlingen satt opp mot den evnen vi har til å håndtere mulige komplikasjoner og ivareta pasientens sikkerhet. Teamet har alltid gjort en vurdering på forhånd før det blir booket en time til behandling. Vi arbeider alltid med gode sikkerhetsmarginer og pasientens beste kommer i første rom. 

Dersom du derimot blir avvist fra behandling på en mindre privat klinikk, har vi sannsynligvis vurdert at risikoen ikke er forsvarlig i forhold til planlagt gevinst eller de ressurser vi har til rådighet. Du blir med andre ord avvist av omtanke for din sikkerhet og helse.

I omtrentlige tall avviser vi ca 15% av de pasienter som henvises til behandling på våre kundeklinikker, grunnet medisinske faktorer vi mener medfører at pasienten bør bli operert på et sykehus. Pasientens helse kommer alltid først.