Perfekt samarbeidspartner for den lille kirurgiske klinikken

Anestesispesialisten er totalleverandør av anestesitjenester og narkosevirksomhet til et bredt spekter av kirurgiske klinikker. Vi er en stabil og pålitelig aktør, og har erfaring med å bemanne opp klinikker som driver innenfor mange ulike medisinske felt. 

For små klinikker som ønsker å tilby full narkose til sine pasienter er vi den perfekte samarbeidspartner. Her kan behovet for ekstra bemanning oppstå akutt, og tilgangen på tilstrekkelig med personell være avgjørende for at operasjoner og kirurgiske inngrep kan utføres som planlagt. Vi kan også utøke behandlingskapasiteten ved å stille med mobilt narkoseutstyr- mobil rigg. 

stetoskop scaled 1

Spesialisert kompetanseselskap innen anestesivirksomhet 

Anestesispesialisten er et spesialisert ressurs- og kompetanseselskap, som tilbyr alt fra organisering til drift og bemanning av anestesivirksomhet til en stor spennevidd av virksomheter. Vår erfaring og kompetanse spenner bredt og vi har en solid base med vikarer som er godt vant til å tilpasse seg og jobbe i nye miljøer med nye kolleger. 

I tillegg til å ta oppdrag på private og offentlige tannklinikker, kan våre vikarer utføre anestesitjenester på klinikker som driver innenfor blant annet:

  • Ortopedi
  • Plastikkirurgi
  • Øyekirurgi
  • Urologi – liten og stor kirurgi inkludert kreftkirurgi
  • Ryggkirurgi
  • Gynekologi og IVF behandlinger

Vi er fleksible og tilpasser våre løsninger til kundens behov. Dette er noe vi vet er avgjørende for de mindre klinikkene, der arbeidsmengde og bemanningsbehov varierer gjennom året. 

Komplettering av klinikkens stab

I mange tilfeller vil det vi tilbyr være en komplettering av klinikkens stab. Vi leverer en spesialkompetanse som mange klinikker ikke har i sin faste stab ved behov og i blant på svært kort varsel. Dette kan være aktuelt i perioder hvor arbeidsmengden er stor, under ferieavvikling eller der sykefraværet er høyt. Små klinikker er gjerne spesielt sårbare for dette. Det er da en trygghet for både klinikken og pasientene at man har en bemanningsløsning i bakhånd som bidrar til at flyten ved klinikken opprettholdes.

I 2020 fikk vi virkelig se hvor stor betydning vårt tilbud har for klinikkene rundt om i landet. Med vår hjelp har samarbeidsklinikkene våre vært i stand til å behandle pasientene sine som planlagt, selv når covid-19 og karantene brått har satt deres egen stab ut av spill.

Vi kan drifte hele deres narkosevirksomhet

For en liten kirurgisk klinikk er det ikke alltid realistisk å investere i og drifte narkosevirksomhet på egenhånd. Dersom klinikken din likevel ønsker å tilby anestesitjenester til pasientene deres, er vi den perfekte samarbeidspartner. I tillegg til å bemanne klinikken med anestesipersonell på midlertidig basis, håndterer vi blant annet logistikk av medsin, gass og varebestillinger samt nødvendige medisinske vurderinger i forkant av behandling med anestesi. Vi kan også stille med komlett utstyr for å gi narkose, slik at klinikken kan utøke sine behandlingsmuligheter.

Ønsker din klinikk å inngå et samarbeid med oss?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi kan legge opp et samarbeid med din klinikk. Du kan sende oss en e-post her eller skrive til oss i kontaktskjemaet nedenfor.