Hvordan kan Aneste hjelpe dere som kirurgisk klinikk?

Vi er behjelpelige med behovsinventering, prosjektering, innkjøp, oppstart og drift av narkosevirksomhet på kirurgiske klinikker. Vi har også en mobil anestesirigg som vi kan flytte til deres klinikk.

Dyktig personell med bred kompetanse

Anestesispesialisten er stolte av å kunne vise til gode tilbakemeldinger fra samarbeidende klinikker, og positive resultater. Dette viser at vi leier ut velfungerende og profesjonelt personell.

Vårt personell er håndplukket basert på klinisk erfaring og dyktighet, og har bred erfaring med anestesi innenfor ulike situasjoner.

Mange arbeider på sykehus, eller har nylig avgått med pensjon fra stillinger som overleger og spesialsykepleiere.

Flertallet av vårt personell har omfattende erfaring fra arbeid på private, kirurgiske klinikker. Vi rekrutterer i all hovedsak basert på grundige undersøkelser og dialog med eventuelle nye ansatte. På den måten kan vi være sikre på at vi knytter oss til dyktige folk, som passer godt inn i våre eksisterende team og sammen med resten av personellet. Det er viktig for oss å ha flinke og kompetente kolleger på jobb, som besitter den fagkunnskapen som trengs. Vi arbeider også med å bygge opp et tilbud for utleie av operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere.

Anestesispesialisten hjelper din klinikk

Vi er behjelpelige med behovsinventering, prosjektering, innkjøp, oppstart og drift av narkosevirksomhet på kirurgiske klinikker. Vi har også en mobil anestesirigg som vi kan flytte til deres klinikk.

Ta kontakt hvis du ønsker assistanse med oppstart eller drift av narkose, eller hvis du trenger å diskutere videre utvikling av tjenestene på din klinikk.

Vi tilbyr en totalløsning for anestesitjenester, med behovsinventering, prosjektering, oppstart, drift og effektiv organisering. Vi har også en mobil anestesirigg, slik at vi kan komme til din klinikk med alt nødvendig utstyr. Dette gir økt verdi og effektivitet, både for pasienter og klinikkeiere!

Referanser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut justo tortor, vehicula et lorem vitae, tincidunt eleifend est. Proin efficitur tincidunt arcu. Duis sit amet euismod odio.

John DoeCEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut justo tortor, vehicula et lorem vitae, tincidunt eleifend est. Proin efficitur tincidunt arcu. Duis sit amet euismod odio.

Star DoeCFO

I'm wondering why I never contacted these guys sooner! Seriously, they all have commendable talent in their respective fields and knocked my concept out of the ballpark. Thanks for an amazing experience!

JackProject Supervisor

By far the best team I've ever worked with. They truly understood the look I was going for and completely nailed it! I would highly recommend them as a company, you simply just won't find any better team!

GrahamSome company