Anestesispesialisten leier ut anestesi- og helsepersonell til klinikker, sykehus, tannklinikker og annen dagkirurgisk virksomhet. Vi gjør det mulig for klinikker uten eget anestesiutstyr og -personell å tilby full narkose til sine pasienter, og for anestesi-, operasjons- og intensivsykepleiere å ta på seg midlertidige arbeidsoppdrag under trygge, stabile forhold.

Vi får mange spørsmål knyttet til tjenestene våre, både om hvordan vår bemanningstjeneste fungerer og om anestesi generelt. Her har vi samlet en del av dem. 

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du sende oss en e-post eller ta kontakt via kontaktskjemaet nederst på siden.


For pasienter

Er narkose farlig?
Kirurgiske inngrep medfører alltid med en viss risiko, men med moderne anestesimetoder er denne mikroskopisk. I Norge har vi dessuten en av verdens beste standarder for anestesi.

Les mer om norsk standard for anestesi her.

Er det fare for at jeg vil våkne under narkosen?
Nei. Det vil alltid være minst to anestesispesialister til stede under operasjonen som følger med på verdiene dine og sørger for at du er i dyp søvn under hele inngrepet. 

Hvordan foregår innsovingen?
Som regel foregår innsovingen ved at du får tilført et sovemiddel sammen med et kraftig smertestillende middel via en venekanyle. Dersom du synes det er ubehagelig å få satt venekanylen kan det benyttes et lokalbedøvende plaster.

I spesielle tilfeller kan du soves ned ved hjelp av anestesigass som tilføres via en maske. Da er det litt mer begrensninger på hvilke klinikker vi kan utføre narkosen.  

Må jeg faste på forhånd?
Ja, det er viktig at du ikke spiser og drikker i forkant av en narkose. Du skal ikke spise fast føde eller innta melkeholdige produkter de siste 6 timene før narkosen og de siste 2 timene skal du ikke innta noe som helst, røyke, snuse eller tygge tyggis. 

Det er likevel viktig å ikke faste overdrevet lenge før du skal i narkose, da dette kan gi økt risiko for kvalme og tretthet etter oppvåkning.

Hva skjer mens jeg sover?
Mens kroppen din er bedøvet vil du være i dyp søvn, og anestesiteamet vil opprettholde vitale funksjoner som pust, puls, blodtrykk og frie luftveier for deg. Du vil få kontinuerlig tilførsel av anestesimidler som holder deg bedøvet under hele operasjonen. 

Hva skjer når jeg våkner?
Etter oppvåkning er det normalt å føle seg litt forvirret, og du vil bli liggende i stolen i omtrent en halv time for å komme deg etter narkosen. 

Det er nødvendig at du har avtalt at noen kommer og henter deg etter operasjonen. Denne personen vil få oppgitt eventuell viktig informasjon som du kanskje ikke er i stand til å få med deg på dette tidspunktet.

Normalt vil også klinikken ringe deg dagen etter for å gi deg informasjon om hvordan behandlingen gikk, i tilfelle du ikke husker dette fra dagen i forveien.

Hva slags bivirkninger kan jeg oppleve?
Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne, men det er normalt å oppleve tretthet og forvirring i etterkant av en narkose. Noen vil også oppleve lettere muskelristninger og enkelte blir kvalme, men det er meget sjeldent. 

Narkose gir også midlertidig nedsatt vurderingsevne, hos alle. Du må derfor unngå å skulle treffe viktige beslutninger denne dagen, og kan heller ikke kjøre bil samme dag som du har vært i narkose, da også reageringsevnen er nedsatt.  

Jeg har tannlegeskrekk, kan jeg få narkose?
Ja, narkose kan benyttes ved tannbehandling dersom det er utfordrende å få gjennomført behandlingen med lokal anestesi. Dette forutsetter naturligvis at din tannklinikk tilbyr narkose og at du godkjennes for dette.

Her kan du se hvilke tannklinikker som tilbyr narkose i samarbeid med Anestesispesialisten.

Hva skjer hvis jeg må på toalettet under narkosen?
Så lenge du sover vil ikke blæren tømmes. Det er derimot ikke uvanlig å måtte på toalettet rett etter at man våkner. For å unngå ubehag i forbindelse med dette, anbefaler vi alltid at du går på toalettet rett før du soves ned.

Hvem godkjennes ikke for narkose?
Vi setter alltid pasientens helse først, og ser oss i blant nødt til å avvise pasienter. Som regel vil et avslag skyldes faktorer knyttet til pasientens helse, men det kan også være andre årsaker. At vi avviser pasienter der risikoen er for høy etter vår mening, er forklaringen bak at vi kan si at narkose hos oss er sikker, vi tar ikke unødvendig risiko med våre pasienter. 

Alle avslag har en individuell forklaring og det er alltid gratis å bli vurdert. Les mer om dette her.


For vikarer

Hvem kan bli vikar hos dere?
Vi ønsker å tilknytte oss anestesileger og -sykepleiere, men også intensivsykepleiere, og helsepersonell som har erfaring med postoperativt arbeid. 

Hvorfor skal jeg registrere meg som vikar hos dere?
Vår virksomhet eies og drives av anestesipersonell som jobber aktivt som anestesileger og -sykepleiere. Dermed har vi en unik forståelse for vikarene våre og hva som skal til for å optimalisere deres arbeidsforhold.

Hvis du ønsker å ta oppdrag på midlertidig basis, er vi en seriøs og profesjonell arbeidsformidler med mange fornøyde samarbeidspartnere.

Hvordan går jeg frem for å registrere meg som vikar?
Hvis du ønsker å bli vikar hos oss vil vi at du kontakter oss for en innledende samtale. Du kan skrive til oss her eller sende en e-post til post@aneste.no

Les mer om hvordan du går frem for å bli vikar hos oss her.

Hvordan foregår det administrative rundt oppdragene deres?
Vi har et egenutviklet IKT-system vi kaller for Aneweb, som er spesielt utformet for vår virksomhet. Alle vikarene våre har tilgang til dette.

Her foregår arbeidsfordelingen på en ryddig måte. Systemet inkluderer også sjekklister for forbruksmateriell, slik at alt nødvendig utstyr er på plass når vikarene kommer på jobb. 

Når legges det ut nye oppdrag?
Nye oppdrag publiseres fortløpende. Som regel legges de ut noen uker i forveien, men det hender også at det kommer inn hasteoppdrag med kort varsel. Som vikar hos oss får du en mail for alle oppdrag som passer deg, så kan du velge å melde deg som interessert eller ikke. 

Hvordan løser dere det med betaling for utførte oppdrag?
Alle våre vikarer må ha registrert eget foretak. Når du har utført et oppdrag, fakturerer foretaket ditt oss for avtalt sum.


For klinikker

Hvilke fordeler har en bemanningsløsning med eksternt anestesipersonell?
For klinikker med sporadisk eller meget variabelt behov for å benytte narkose under behandling er fordelene mange: dere får ta del i en plattform som sikrer rett og tilstrekkelig kompetanse til enhver tid. Samtidig vil dere kunne redusere kostnader knyttet til utstyr og vedlikehold av kompetanse og styrke eget behandlingstilbud med spesialkompetanse innen anestesi.

Vi er usikre på om det er riktig for oss å tilby anestesitjenester?
Anestesispesialisten tilbyr rådgivning i forbindelse med oppstart av anestesivirksomhet. Les mer her.

En bemanningsløsning med mobil narkoserigg som vår er forøvrig ideell for å kartlegge hvorvidt anestesitjenester er et hensiktsmessig tilskudd til deres behandlingstilbud. Det gir dere mulighet til å prøve ut tilbudet uten å gjøre store langsiktige investeringer.

Hva slags klinikker og institusjoner kan inngå samarbeid med dere?
Vi leier i hovedsak ut personell til klinikker, sykehus, tannklinikker og dagkirurgiske miljøer. 

Hvordan går man frem for å forespørre personell til en behandling?
Først og fremst må klinikken ha skrevet en samarbeidskontrakt med oss. Hvis din klinikk ønsker å inngå et samarbeid, vil vi at du sender oss en e-post for en innledende samtale. 

Når man er registrert som bruker av våre tjenester, kan oppdrag avtales direkte i bookingsystemet, på mail eller telefon.

Kan dere stille med personell på kort varsel?
Vi har en omfattende personalbase, noe som gjør oss i stand til å levere anestesiteam på svært kort varsel. Pasienter som skal behandles i narkose er ofte sårbare pasienter. Derfor gjør vi alltid vårt ytterste for å stille med team slik at pasienten slipper å vente lenge på behandling. Det er meget sjelden at vi ikke kan levere team innenfor ønsket tidsintervall. 

Vi har ikke eget anestesiutstyr. Kan vi fremdeles benytte deres tjenester?
Vi har en komplett mobil anestesirigg med alt nødvendig utstyr for å utføre full narkose hos klinikker uten eget utstyr. Dette er en fleksibel løsning som ikke krever noe ekstra av klinikken behandlingen skal utføres ved.

Les mer om den mobile anestesiriggen her.

Hvem avgjør om våre pasienter kan behandles under narkose?
Denne vurderingen gjøres av vår medisinsk ansvarlige anestesioverlege. Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA-klasse 1 og 2. På enkelte klinikker tar vi også barn ned til 3 år/ 15 kg, men da har vi ekstra utstyr og barneteam som håndterer pasientene, for å sikre god behandling.


Har du flere spørsmål?

Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss.