Om ANESTE DRIFT AS

Sikkerhet, tillit, kompetanse og dialog er våre kjennetegn!

Eier og daglig leder av Aneste Drift AS er Stefan Hauptig, utdannet i Linkøping til spesialist innen anestesi og intensivmedisin. Fra 2005-2008  arbeidet Stefan som overlege på Ullevål Universitetssykehus – deretter på private kirurgiske klinikker som Aleris Colosseum. Parallellt har Stefan bygget opp en spesialisert bemanningsvirksomhet innenfor narkose på tannlegekontor og mindre kirurgiske klinikker, samt kursvirksomhet innenfor HLR.

Aneste Drift AS har ett styre som sikrer en bredere kompetanse i bedriften.

Aneste Drift AS samarbeider med håndplukket personell i Norge og Sverige for å tilby service av høy kvalitet fra lokalt personell. Aneste Drift AS følger alltid Norsk standard for anestesi og har et spesiallaget IKT system som ivaretar logistikk for booking av personell, bestilling av medisiner, gass, utstyr og alt annet som er nødvendig for sikker og rasjonell drift av anestesivirksomhet.

Aneste Drift AS arbeider kontinuerlig med kvaliteten på våre tjenester og sikter på ISO 9001:2015-sertifisering i løpet av 2021.

Aneste Drift AS leier i dag ut anestesileger og anestesisykepleiere, men vi ønsker  videreutvikle virksomheten til å inkludere operasjonssykepleiere, intensivsykepleiere, tannleger og tannhelsepersonell.


Kontakt oss

Stefan Hauptig

Eier og daglig leder

Spesialist innenfor anestesi og intensivmedisin

Stefan Haupting på tannlegekontoret

Aneste Drift AS

Org nr: 916 573 162

post@aneste.no