Om ANESTE DRIFT AS

Sikkerhet, tillit, kompetanse og dialog er våre kjennetegn!

Eier og daglig leder av Aneste Drift AS er Stefan Hauptig, utdannet i Linkøping til spesialist innen anestesi og intensivmedisin. Fra 2005–2008  arbeidet Stefan som overlege på Ullevål Universitetssykehus – deretter på private kirurgiske klinikker som Aleris Colosseum. Parallelt har Stefan bygget opp en spesialisert bemanningsvirksomhet innenfor narkose på tannlegekontor og mindre kirurgiske klinikker, samt kursvirksomhet innenfor HLR.

Dyktig personell og effektiv IKT-logistikk

Aneste Drift AS sitt styre arbeider kontinuerlig for å sikre bred kompetanse i bedriften, og har fokus rettet mot kunnskapsutvikling og oversiktlig drift.

Aneste Drift AS samarbeider med håndplukket personell i Norge og Sverige for å tilby service av høy kvalitet fra lokalt personell. Vi følger alltid Norsk standard for anestesi og har et spesiallaget IKT-system som ivaretar logistikk for booking av personell, bestilling av medisiner, gass, utstyr og alt annet som er nødvendig for sikker og rasjonell drift av vår anestesivirksomhet.

Fokus på utvikling og kvalitet

Aneste Drift AS arbeider kontinuerlig med kvaliteten på våre tjenester, og sikter på ISO 9001:2015-sertifisering i løpet av 2021.

Aneste Drift AS leier i dag ut anestesileger og anestesisykepleiere, men vi ønsker å videreutvikle virksomheten til å inkludere operasjonssykepleiere, intensivsykepleiere, tannleger og tannhelsepersonell i fremtiden.

 

Kontakt oss

  Stefan Hauptig

  Eier og daglig leder

  Spesialist innenfor anestesi og intensivmedisin

  Stefan Haupting på tannlegekontoret

  Aneste Drift AS

  Org nr: 916 573 162

  post@aneste.no