Hva er tannlegeskrekk?

Frykt for å gå til tannlegen er vanligere enn man tror, og årsakene er ofte at pasienten har traumatiske erfaringer med seg fra tidligere hendelser i livet. For noen er tannlegeskrekken knyttet til frykt for en konkret ting, mens andre har utviklet odontofobi uten at de selv er klar over årsaken.

Mange av oss gruer seg litt for å gå til tannlegen, men klarer likevel å gjennomføre behandlingen uten store problemer. Kjenner du at du gruer deg i flere dager før du skal til tannlegen, eller kanskje gruer du deg så mye at du ikke går dit i det hele tatt? Da skal du vite at du ikke er alene, faktisk så er over 20 % i Norges befolkning plaget med dette. Tannlege Jorun Torper har lang erfaring med å jobbe med pasienter som har frykt for å gå til tannlegen og har videreutdannelse i kognitiv terapi.

– Tannlegeskrekk er ikke noe å være flau over, uansett i hvilken form det. Fordi det er så forståelig. Det ville vært rart å ikke være redd for å utsette seg for noe som oppleves som truende. Det er jo egentlig en overlevelsesreaksjon i kroppen vår. Terskelen burde ikke være så høy for å be om hjelp. Det er så mange ting som kan tilrettelegges – og det kan være så enkelt, sier Torper.

Tannlegeskrekk er frykt eller angst for å gå til tannlegen

Torper forteller at tannlegeskrekk er et vidt begrep som innebærer ulike grader av frykt for å gå til tannlegen. Det kan dreie seg om alt fra å ha vanskeligheter med å sove natten før, til at frykten blir så sterk at pasienten unngår å gå til tannlegen. 

Tannlegeskrekk angår en stor grad av befolkningen. Torper opplyser om at så mange som 20% av voksne i befolkningen opplever ulik grad av frykt for å gå til tannlegen. Av disse har ca 5% så sterk frykt at de unngår å gå til tannlegen. De har utviklet en fobi, det som på fagspråket heter odontofobi. Videre har ca 5 % alvorlig angst, men ikke fobisk angst, og ca 10 % har moderat angst – en reell frykt der pasienten er i stand til å gjennomføre tannbehandling, men lider seg gjennom det.

Tannlegeskrekk kan bunne i frykt for helt konkrete ting

– Den mildeste formen for tannlegeskrekk dreier seg om frykt for helt konkrete ting i forbindelse med tannlegebesøket, sier Torper. – Dette kan være en frykt for at det skal gjøre vondt å borre, eller at pasienten synes det er ubehagelig å ikke ha kontroll. Frykten er så stor at tannlegebesøket kan oppleves som en påkjenning.

Angst for å gå til tannlegen er mer alvorlig

Den mer alvorlige formen for tannlegeskrekk er når du har utviklet angst for å gå til tannlegen. Angst har mange av de samme mekanismene som frykt, men reaksjonen er sterkere og og baserer seg ofte på en irrasjonell og fryktlignende reaksjon på en situasjon som er tenkt eller egentlig ufarlig.

– Blir du redd når du kommer i en situasjon som egentlig ikke er reelt farlig eller vondt, en redsel som egentlig ikke er begrunnet der og da, da har du utviklet en angst, forklarer Torper. 

Odontofobi fører ofte til unngåelse

Ved den alvorligste formen, odontofobi, har angsten blitt så stor at pasienten unngår å gå til tannlegen før det er absolutt nødvendig, og plagene i munnen er så store at det er utålelig.

–Ved odontofobi er i tillegg de kroppslige reaksjonene så kraftige at de ikke er til å holde ut, de er med på å forsterke angsten, og ofte utvikles det en angst for angsten, sier den erfarne tannlegen.

Vanlige tegn på tannlegeskrekk

Vanlige reaksjoner på tannlegeskrekk kan være:

  • anspenthet
  • svetting
  • hyperventilering
  • hjertebank
  • kvalme
  • svimmelhet

– Kjenner du på stress og anspenthet i forkant av et tannlegebesøk, for eksempel sover dårlig natten før, eller noen dager i forveien. Gruer du deg så mye at du kommer til tannlegen og er helt i helspenn, og har mest lyst til å avbestille – da har du tannlegeskrekk, mener Torper.

– Noen kan også oppleve at angsten blir så sterk at man blir redd for de kroppslige reaksjonene sine. Det kan for eksempel være at hjertebanken blir så kraftig at du blir redd for at hjertet skal stoppe, eller at hyperventileringen gjør at du blir redd for ikke å få puste. Deretter kan det oppstå katastrofetanker rundt dette som gjør at du blir reddere og reddere, og går inn i en panikksirkel som det er vanskelig å komme seg ut av uten riktig hjelp.

Årsaker til tannlegeskrekk

Det kan være mange grunner til tannlegeskrekk. Årsaken til tannlegeskrekken kan være velkjent for pasienten, men kan også ha oppstått uten at pasienten vet hvorfor. For noen kan tannlegeskrekken være en følge av tidligere opplevelser som pasienten har fortrengt, eller ikke orker å ta tak i.
– Fellesnevnere kan være frykt for at tannbehandlingen skal være smertefull, eller en redsel for å ikke ha kontroll, forteller Torper.

– Når du kommer i en tannlegestol så er det en type assosiasjon som skjer. En assosiasjon til enten noe du har opplevd på kroppen selv, du har opplevd som reaksjoner, eller ting du har sett hos andre, forklarer hun.

Negative erfaringer med tannleger

For mange kan tannlegeskrekken skyldes negative erfaringer fra tannlegebesøk i barndommen, men den kan også ha oppstått som følge av traumatiske opplevelser hos tannlege i voksen alder. Pasientene tar med seg disse erfaringene, og er redd for at det samme skal skje igjen.

Overgrep og vold kan bidra til tannlegeskrekk

For noen kan tannlegeskrekken være relatert til at de har vært utsatt for overgrep, tortur eller vold i nære relasjoner. For personer som for eksempel har vært fanget, ikke har hatt kontroll og har blitt utsatt for smertefulle ting, kan mange situasjoner i løpet av et tannlegebesøk minne om det de har vært gjennom, og oppleves som triggere for angsten.

Tannlegeskrekken kan også gå i arv

En annen viktig årsak for tannlegeskrekk er at frykten kan gå i arv, det som kalles vikarierende læring. – Det innebærer blant annet at barn hører foreldre snakke seg imellom om at det er så fælt å gå til tannlegen, eller at du har sett andre gå gjennom noe tøft hos tannlegen, forklarer Torper. – At du assosierer det å gå til tannlegen med skrekk og smerte gjennom å ha hørt eller sett det hos andre.

Ingenting å skamme seg over

– Det er også verdt å nevne skammen mange pasienter føler på som følge av sin tannlegeskrekk, sier Torper videre. Når pasienter unngår i det lengste å gå til tannlegen går dette ofte utover tennene og tannkjøttet. Hvis de ikke får hjelp med tannlegeskrekken sin, vil disse problemene gradvis forverres. Skammen kan bli så stor at pasienten kvier seg for å smile, og i verste fall går det utover fungeringen i hverdagen. Pasientene kan synes det er flaut å oppsøke tannlegen, som igjen bidrar til at tannhelsen ytterligere reduseres. Dette fører til unngåelse, som igjen fører til mer skam, og pasienten havner inn i en ond sirkel der tannlegeskrekken forverres.

Hvordan kan jeg vite om jeg har fobi?

Tannlegen kan hjelpe deg i riktig retning dersom du tror at du har odontofobi. Diagnosen stilles av en psykolog eller lege. Pasienter med mistanke om odontofobi vil også kunne få hjelp til å stille diagnosen gjennom tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-tilbud). Torper forteller at dette er et offentlig tilbud for tortur- og overgrepsutsatte, samt personer med sterk tannlegeskrekk (odontofobi). Gjennom TOO-tilbudet kan pasienter få hjelp til å behandle selve fobien.

TOO-tilbudet hjelper deg først og fremst med å jobbe med angsten, slik at du på sikt mestrer å gjennomføre en tannbehandling. Dersom behovet er akutt, kan TOO-tilbudet bistå med å tilrettelegge for at tannbehandlingen gjennomføres i anestesi, også kalt narkose.

Kan tannlegeskrekken kureres?

– Du kan absolutt bli kvitt tannlegeskrekken, mener Torper. – Ved å sette deg ned med tannlegen din og snakke om det som er vanskelig, kan dere sammen finne måter å tilrettelegge på. En forutsetning er at det etableres tillit og en god relasjon mellom pasienten og tannlege, der det legges tilrette for at pasienten ivaretar en stor grad av kontroll. Les mer om behandling av tannlegeskrekk.

For pasienter med odontofobi er den mest effektive behandlingsmetoden eksponeringsterapi (en form for kognitiv terapi) for å bli kvitt tannlegeskrekken.

– Deretter er det viktig å gå regelmessig til tannlegen, og kontrollene kan gjerne være relativt hyppig i starten, slik at pasienten blir trygg i tannlegesituasjonen, påpeker Torper.

Dersom behovet for tannbehandling er akutt eller kognitiv terapi ikke lar seg gjøre i forkant av tannbehandling, kan det være et alternativ å gjennomføre tannbehandling i narkose.

Dersom behovet er akutt, kan TOO-tilbudet bistå med å tilrettelegge for at tannbehandlingen gjennomføres i narkose.

Noen råd fra Jorun Torper  til pasienter med tannlegeskrekk

– Finn en tannlege som du føler deg vel hos, og sørg for å få en regelmessighet for undersøkelsen. Ikke skam deg for at du gruer deg til tannlegebesøket. Det er derimot veldig viktig at tannlegen får vite det, avslutter Torper. – Først og fremst er det viktig å vite at tannlegeskrekk er en veldig naturlig reaksjon. Tar ikke tannlegen deg på alvor når du forteller om plagene dine og hjelper deg med å finne gode løsninger, bør du finne deg en annen tannlege.