Hvordan kan du bli kvitt tannlegeskrekk?

Det er hjelp å få for alle med tannlegeskrekk. Den som har alvorlig angst kan trenge en annen hjelp enn den som er lettere rammet. Felles for all behandling av tannlegeskrekk er at du som pasient føler deg trygg, har kontroll og vet hva som skal skje.

Pasienter med tannlegeskrekk utsetter ofte tannlegebesøk. Kanskje blir smertene i munnen så store at pasienten forstår at det er på tide. Andre ganger har det har gått så langt at pasienten nesten ikke tør å smile. Jorun Torper som er tannlege og har lang erfaring med å behandle engstelige pasienter, forteller at det er hjelp å få. De aller fleste tannleger tilrettelegger tannlegebesøket så pasientene skal få en best mulig opplevelse.

– Tannlegeskrekk varierer i alvorlighetsgrad, forteller Torper. – For noen hjelper det å justere enkle ting hos tannlegen, mens andre trenger mer hjelp i form av eksponeringsterapi eller narkose for å komme seg gjennom et tannlegebesøk.

Les mer om tannlegeskrekk

Hvorfor er det viktig å gå til tannlegen?

For personer med tannlegeskrekk kan det være lett å utsette tannlegebesøket til det blir høyst nødvendig.
 –Dette er ingen god løsning, understreker Torper. – Målet er å unngå alvorlige problemer i tennene. Ved å gå til regelmessige undersøkelser hos tannlege eller tannpleier kan du forhindre at noe blir alvorlig og du ender opp med å trekke en eller flere tenner. I tillegg får du god veiledning i hvordan du best kan ta vare på tennene og munnen din.

Regelmessige kontroller hos tannlegen eller tannpleier hjelper deg med å

  • avdekke små hull i tennene og reparere de tidlig, slik at større inngrep kan unngås
  • avdekke og hindre utvikling av sykdommer i munnhulen og i tannkjøttet. (Dette kan for eksempel være infeksjoner eller i verste fall kreft)
  • forebygge at infeksjoner og sykdommer som oppstår i munnen sprer seg til andre steder i kroppen.
  • opprettholde god tannhelse, og dermed forebygge at du kjenner på skam knyttet til tennene og munnen din

  – Hvis du utsetter regelmessige kontroller hos tannlege eller tannpleier, kan problemene i tennene bli så store at det blir kostbart å behandle dem. Samtidig vil det kreve mye mer av pasienten, sier Torper.

Regelmessige kontroller gjør pasienten tryggere

Torper forklarer videre at mange pasienter jobber med angsten sin, og etter hvert klarer å gjennomføre en tannbehandling uten for stor påkjenning. Da er det viktig at tryggheten i tannlegesituasjonen vedlikeholdes.
– Går det for lang tid mellom tannlegebesøkene, er det fort gjort at angsten vokser seg stor igjen, påpeker Torper. – Hvis du er flink til å ta vare på tennene dine og passer på dem, så vil ikke tannlegebesøket oppleves så dramatisk.

Tilrettelegging og ivaretakelse  av pasientens kontroll

For å behandle tannlegeskrekk er det ulike metoder som benyttes, litt avhengig av i hvilken grad pasienten er plaget. Det viktigste er å redusere angsten og finne måter å hjelpe pasienten til å oppleve mestring og kontroll, både over hva som skal skje under tannlegebesøket og kontroll over sine egen angstreaksjon. Jorun Torper har vært med å utvikle modellen 4+1 gode vaner for tannleger. Dette er en modell som i tillegg til å skape forutsigbarhet for pasienten gjennom tannlegebesøket, også sørger for at pasienten ivaretar kontroll.

Det finnes mange forskjellige måter å gjennomføre et tannlegebesøk på. – Ta en prat med tannlegen din slik at dere sammen kan finne en god løsning, oppfordrer Torper.

Mestringsplan kan være et nyttig verktøy

Frykten og den moderate angsten for å gå til tannlegen kan ofte løses ved å snakke med tannlegen. Ved hjelp av en mestringsplan, kan tannlegen i samarbeid med pasienten kartlegge hva frykten dreier seg om, og tilrettelegge behandlingene slik at pasienten får en tryggere opplevelse. Mestringsplanen kan også ta for seg hvordan pasienten reagerer hvis angsten eller frykten blir trigget.
– Tannlegen vil hjelpe til å finne ut i hvor stor grad pasienten er preget av frykten, og finne frem til tiltak for å tilrettelegge for en best mulig opplevelse.

Forutsigbarhet og kontroll er viktig for mestringen

Torper forteller at for mange pasienter er det mangel på forutsigbarhet og kontroll som gjør det vanskelig å gjennomføre et tannlegebesøk.
– I forbindelse med et tannlegebesøk kan små tilpasninger gjøre en stor forskjell. For noen pasienter er det nyttig at tannlegen i forkant går igjennom hva som skal skje i løpet av behandlingen. Det kan også være nyttig å avtale et tegn som man kan bruke hvis man føler behov for en pause eller stoppe behandlingen.

– Noen pasienter kan få helt hetta når de plutselig kommer langt bakover i stolen uten å være forberedt. Noe så enkelt som en forhåndsinnstilt stol så de vet hvordan de skal ligge, kan hjelp pasienten å gjennomføre tannlegebesøket, sier Torper.

Tannlegebesøket kan gjennomføres smertefritt

Tannlegebesøk er for noen assosiert med smertefulle behandlinger. For mange har tannlegeskrekken oppstått som følge av smertefulle opplevelser i tannlegestolen tidligere. – Det er mange tiltak som kan brukes for å unngå at tannbehandlingen skal være smertefull, informerer Torper. – Det kan være at du alltid får bedøvelse, eller tannlegen kan sørge for at du får smertestillende så du ikke får vondt i etterkant. Det er viktig med god informasjon fra tannlegen i forkant av behandling  Du må trygges på du ikke kommer til å kjenne noe.

Tannleger kan hjelpe med mestringsstrategier og hjelpemidler

Hvis ikke de enkle tiltakene hjelper, finnes det andre alternativer. Torper forteller at for pasienter som skal til større tannbehandlinger og gruer seg voldsomt, kan det være et alternativ å gi beroligende medisiner i forkant, såkalt premedikasjon. Lystgass under behandlingen kan også være et godt alternativ. Begge disse alternativene kan være nyttige hjelpemidler for å hjelpe pasienten å komme over en terskel. – I tillegg kan tannlegen finne frem til ulike mestringsstrategier som kan hjelpe pasienten med å håndtere angsten, slik som gode pusteteknikker for å unngå hyperventilering eller redusere hjertebank. Det forutsetter selvfølgelig at pasienten har tillit, og at det er en god samarbeidssituasjon.

Kognitiv terapi og eksponeringsterapi for å å bli kvitt angsten

Av og til kan tannlegeskrekken være så stor at tilrettelegging og andre hjelpemidler ikke hjelper. – Har du odontofobi eller så stor angst at det ikke er mulig å gjennomføre en tannbehandling, da trenger du en annen behandlingsform, sier Torper.

Det er viktig å prøve finne frem til årsaken for tannlegeskrekken, slik at man kan skreddersy behandlingen for den enkelte pasient. I noen tilfeller trenger pasienten å få behandling for selve angsten, før man gjennomfører tannbehandlingen. Da er det mest effektive behandlingsalternativet eksponeringsterapi (en form for kognitiv terapi).
 – I eksponeringsterapien trener man under kontrollerte forhold på situasjoner og utstyr som oppleves triggende for pasienten. Du blir også bedre kjent med hvordan angsten din arter seg, og mestringsstrategier for å håndtere den.

Tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-tilbud)

For personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller vold i nære relasjoner, samt personer med sterk tannlegeskrekk (odontofobi), kan TOO-tilbudet være et godt alternativ. Dette er et offentlig tilbud der denne pasientgruppen kan få hjelp med tannlegeskrekken sin for å få utført nødvendig tannbehandling.

Tilbudet er beregnet på voksne over 22 år, som ikke har et offentlig tilbud, og som går til vanlige tannleger.

–TOO-tilbudet oppstod for å kunne hjelpe en større del av befolkningen med å få gjennomført tannbehandling ved hjelp av tilrettelagt tilnærming, informerer Torper. – For å bli inkludert i TOO-tilbudet må du være villig til å jobbe med angsten din med en psykologisk metode. Målet er å bli kvitt angsten, slik at du klarer å gjennomføre en tannbehandling uten at det skal være en stor påkjenning for deg.

Narkose kan være et godt alternativ

Et alternativ for å få utført tannbehandling hos pasienter med tannlegeskrekk, er at behandlingen utføres i narkose, på fagspråk kalt anestesi.
– Dette er et veldig godt tilbud for de som ikke klarer tannbehandlingen på andre måter, sier Torper. – Noen må ha narkose for å reparere det mest prekære i munnen, og har ikke tid til å gå gjennom en tilvenningsprosess  eller eksponeringsterapi i forkant. Noen har også for komplisert angst til at vedkommende kan nyttiggjøre seg av terapi for tannlegeskrekken sin.

– Det å få narkose skal være godt begrunnet. Det kan være belastende både økonomisk og for kroppen. Du bør derfor prøve ut andre enklere alternativer først.

Hvordan går jeg frem for å få gjort tannbehandling i narkose?

Ønsker du å gjennomføre en tannbehandling i anestesi, bør du snakke med tannlegen din om saken.
 – Hvem som får narkose avhenger av tannlegens vurdering, opplyser Torper. –  I de fleste tilfeller er det andre tiltak som bør forsøkes først, og det er nyttig å se på hvilke hjelpemidler som finnes. Her kan man også vurdere om TOO-tilbudet kan være aktuelt. Dersom tannlegen sammen med pasienten finner ut at det blir vanskelig, er narkose et godt alternativ.

– I noen tilfeller inkluderer også TOO-tilbudet tannbehandlinger som utføres i narkose, informerer Torper. – Narkose er i mange tilfeller er helt nødvendig for å nullstille alt som er vondt i munnen. Da blir det lettere å kunne jobbe med tannlegeskrekken og fokusere på det arbeidet i etterkant.

Kan jeg få narkose hos min vanlige tannlege?

Mange tannlegekontor tilrettelegger for narkose. Dersom dette ikke er tilfellet hos tannlegen din, kan dere snakke sammen om hvordan dere kan løse dette.

– Anestesispesialisten er et godt alternativ for de som trenger narkosebehandling og fasilitetene ikke er tilgjengelige på tannlegekontoret. De har et ambulerende tilbud som inkluderer både personell og nødvendig utstyr for å kunne utføre en narkosebehandling på en trygg og forsvarlig måte, sier Torper.

Kan jeg blitt kvitt tannlegeskrekken?

Torper forteller at med riktig hjelp kan du bli kvitt tannlegeskrekken.  Du kommer langt på vei med å snakke med tannlegen om plagene dine. Det viktigste er først og fremst å identifisere rotårsaken til tannlegeskrekken, og å få hjelp med å mestre angsten din.

– Du må finne en tannlege som forholder seg til at du er redd og jobber sammen med deg for å finne gode løsninger, poengterer den erfarne tannlegen.

 – Har du moderat angst er det mulig å behandle angsten samtidig som du behandler tennene. Jeg anbefaler å gå langsomt frem, med små behandlinger om gangen og noen enkle og gode spilleregler mellom tannlege og pasient. Til slutt vil angsten gå ned fordi du får gode opplevelser med kontroll og forutsigbarhet, uten smerter, hos en som du har tillit til. 

Videre påpeker Torper at det er viktig å lære seg rutiner for å unngå tilbakefall, og at den gode relasjonen mellom tannlegen og pasienten ivaretas.

Jorun Torpers beste råd for å bli kvitt tannlegeskrekken

– Først og fremst er det viktig å vite at tannlegeskrekk er en veldig naturlig reaksjon, påpeker Torper. – Tar ikke tannlegen deg på alvor når du forteller om plagene dine og hjelper deg med å finne gode løsninger, bør du finne deg en annen tannlege.