Premedikasjon for pasienter med sprøyteskrekk

For pasienter med sprøyteskrekk kan det være fint med premedikasjon med beroligende medisiner. For noen gjør det at de orker å få satt sprøyte som vanlig, og for de som fremdeles opplever det som vanskelig er det mulig å få medisinen på andre måter.

hansker lege scaled e1601296273719

Ulike former for sprøyteskrekk

Når narkoseteamet skal arbeide med en pasient med sprøyteskrekk, er det avgjørende å kartlegge hva slags sprøyter pasienten er redd for. Noen pasienter er redd for sprøytestikk i tannkjøttet, men ikke andre plasser på kroppen, også kalt intraoral injeksjonsfobi. For mange av de som har tannlegeskrekk, er det gjerne dette frykten bunner ut i. Mange med intraoral injeksjonsfobi klarer likevel fint å få satt et veneflon eller ta en blodprøve. Andre pasienter frykter derimot alle former for sprøyter og nåler, og trenger mer hjelp. Anestesilegen må få kartlagt fryktens art slik at det kan legges en fornuftig plan sammen med pasienten. 

Les mer om narkose ved klaustrofobi og MR-undersøkelser her.

Medisiner som brukes til premedikasjon for pasienter med sprøyteskrekk

For pasienter med generell sprøyteskrekk er det mulig å få et plaster som skiller ut et lokalt smertestillende stoff slik at huden der narkoseteamet skal sette kanyle blir delvis bedøvet. Mange synes at dette hjelper nok på sprøyteskrekken til å få satt sprøyte på vanlig måte, men noen trenger annen behandling.

Som alternativ til sprøyter kan man inhalere narkosemidler, men dette stiller krav til at klinikken har nødvendig utstyr og spesiell ventilasjon ansluttet til narkoseapparatet. 

Det finnes også en nesespraylignende løsning der både beroligende og smertestillende medikamenter kan brukes. Medisinene er de samme som ellers gis intravenøst, men fordi den også tas opp i nesen, kan sprayen være et godt alternativ til pasienter med sprøyteskrekk.

De vanligste beroligende og bedøvende medisinene som brukes intranasalt ved sprøyteskrekk er Dexmedetomidine, Ketalar, Sufenta, Midazolam eller en kombinasjon av disse. Det er anestesilegen som doserer midlene. Det er viktig at pasienten overvåkes etter at medisinene er blitt gitt. Noen pasienter kan bli så søvnige av dem at de mer eller mindre havner i narkose, så medisineringen må alltid gjøres med narkosepersonell til stede.

Hvilke pasienter passer premedikasjon for?

Premedikasjon med de nevnte medisinene kan i utgangspunktet passe de aller fleste pasienter med riktig dosering. Av den grunn er det viktig med en god og grundig vurdering av pasientens helsetilstand, vekt og alder. Hvis vedkommende har alvorlige, kroniske sykdommer eller skader kan det være at medisinene ikke kan gis, for eksempel ved hjertefeil eller lungesykdommer. Hvorvidt pasienten kan og bør få behandlingen må være klarert på forhånd, for det er ikke alle klinikker som tilbyr den.

Med litt planlegging kan teamet ta med seg slik inhalasjonsutstyr til klinikken, men det må avtales på forhånd.

Les litt mer om sprøyteskrekk og narkose her