Tannlegeskrekk eller andre behov for narkose?

Mange av pasientene vi møter har tannlegeskrekk siden vi tradisjonelt har arbeidet på tannklinikker.
Ved hjelp av narkose kan vi tilby deg tannbehandling hvor du opplever mindre angst og smerte. Hos våre samarbeidende tannklinikker er det normalt kort ventetid, og du vil få rask hjelp. Vi møter alltid pasienten med respekt, erfaring og kompetanse.

Dersom du trenger narkose for annen typ av behandling så har vi også samarbeid med Øyeklinikker, ortopeder, urologer samt en IVF klinikk med gynekologer. Vi kan også sette opp narksoevirksomheter på andre klinikker dersom behovet finnes.
Ta kontakt med en av våre samrbeidende klinikker for hjelp eller kontakte oss direkte så finner vi ut av hvordan vi kan hjelpe deg.

Hvordan kan Aneste hjelpe deg som pasient?

Hos tannlegen

Svært mange kvier seg for å gå til tannlegen. Det er omtrent 5% til 10% av den voksne befolkningen som unngår å få utført regelmessig tannbehandling selv om de behøver det. Dette er altså ikke en uvanlig problemstilling.

Noen har så stor angst knyttet til det å gå til tannlege at bare det å høre ordet «tannlege» igangsetter kroppslige reaksjoner. Andre har en form for angst som er knyttet til spesifikke deler av tannbehandlingen. Dette kan for eksempel gjelde boring, sprøyter, lyd, lukt, smerte eller tap av kontroll.

Felles for de som lider av tannlegeskrekk er det at det er knyttet angst til tannlegebesøket, og mange unngår derfor å oppsøke hjelp.

Hvordan vi kan hjelpe deg

Hvert år hjelper vi mange pasienter med tannbehandling under narkose. Vi behandler pasienter som har problemer med:

  • Tannlegeskrekk
  • Sprøyteskrekk
  • Opplevelse av mangel på kontroll under tannlegebehandling
  • Meget omfattende behandlingsbehov, som gjør at det oppfattes som umulig å gjennomføre behandling i våken tilstand
  • Ekstrem brekningstendens
  • Ubehag, men ikke nødvendigvis tannlegeskrekk
  • Det er alltid en tannlege som vil vurdere deg sammen med oss, og det må alltid foreligge en plan for selve tannbehandlingen før vi vurderer pasientens behov for narkose. Hvis pasienten opplever store problemer med tannlegeundersøkelsen, kan vi også gjøre planlegging og undersøkelse mens pasienten selv sover.

Vi foretar alltid en individuell vurdering av dine spesifikke behov som pasient, og skreddersyr opplegget etter hva du trenger og vår profesjonelle vurdering. Det er svært viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt.

På mange av våre klinikker har vi anledning til å innlede narkosen med anestesigass på maske. Da kan du sovne først og få kanyle etterpå. Dette er et godt alternativ for deg som sliter med sprøyteskrekk.

Lurer du på noe i forbindelse med narkose ved behandling? Her svarer vi på noen av de spørsmålene vi får oftest.

Jeg ønsker behandling – hva gjør jeg?

Når du føler deg klar for å starte din behandling, tar du kontakt med et tannlegesenter vi samarbeider med. Tannlegen kontakter oss for videre planlegging basert på ditt behov.

Det er også mulig å kontakte oss direkte for rådgivning.

På andre klinikker

Vi har mobile narkoserigger som vi kan sette opp på hvilken som helst klinikk og hjelpe deg i forbindelse med alle typer behandlinger. Ta kontakt med din behandler eller oss for å finne en løsning. Nedenfor finner du i all hovedsak tannklinikker men også klinikker med øyeleger, gynekologer, IVF behandling, ortopedi og urologi.

Klinikker vi samarbeider med:

Vi tilbyr en totalløsning for anestesitjenester, med behovsinventering, prosjektering, oppstart, drift og effektiv organisering. Vi har også en mobil anestesirigg, slik at vi kan komme til din klinikk med alt nødvendig utstyr. Dette gir økt verdi og effektivitet, både for pasienter og klinikkeiere!