Full kontroll med Aneste Drifts egenutviklede IKT-system

Det er avgjørende for vår virksomhet at vi har en ryddig prosess og god kontroll når vi leier ut anestesipersonell og tjenester. Derfor har Aneste Drift utviklet IKT-systemet Aneweb, som bidrar til å organisere og effektivisere alle oppgaver i virksomheten. Her blir alle bestillinger, forespørsler og logistikk samlet i samme system, i tillegg til at det er her vi fordeler alle oppdrag. Aneweb er utformet av oss som bruker systemet, det er bygd opp fra bunnen av en norsk utvikler og driftes på en norsk server. Den er utformet med løsninger som forenkler måten vi jobber på. Appen tar utgangspunkt i Aneste Drifts kjernevirksomhet: utleie av anestesitjenester, personell, utstyr og medisiner.

Aneweb scaled 1

Hvordan funker Aneweb?

Når vi får en forespørsel om anestesitjenester vil vårt personell få en e-post med forespørsel om å ta oppdraget. Deretter vil de som har mulighet til å ta jobben melde det gjennom appen, og ledelsen får beskjed. Administrator fordeler oppdrag og personell og klinikk får en bekreftelse. 

Aneweb er utstyrt med en sjekkliste som skal gjennomgås for hvert oppdrag, og etter at arbeidet er utført. Da sjekker vi om virksomheten har alt nødvendig utstyr og medisiner, og om alt utstyret er oppdatert og funksjonelt, slik at alt er klart til neste gang utstyret skal brukes.

Appen har også en bestillingsfunksjon, slik at vi enkelt kan bestille utstyret, medisinene og forbruksvarene som eventuelt mangler.

Aneweb er et rent logistikksystem

Aneweb er et rent logistikksystem for personell, utstyr, bestilling og administrasjon. Vi bruker det ikke for journalopplysninger, til det finnes egne offentlig godkjente og sikre systemer på hver klinikk vi arbeider på. 

Aneweb sørger for en forutsigbarhet og oversikt som vi ellers ikke ville hatt, og bidrar til å effektivisere virksomheten og redusere kostnader. Ved å loggføre hele virksomheten i et IKT-system er alle våre aktiviteter sporbare og kan etterprøves. Aneweb sørger for at alle involverte har kontroll over sine arbeidsfelt. Personell- leger og sykepleiere, klinikk og administrator vet alltid hvilket arbeid som skal utføres, og hva de andre i teamet skal gjøre.

Et velfungerende system for Aneste Drifts’ ansatte og partnere

Aneste Drift sin ledelse har drevet sin virksomhet siden 2007 og har enda ikke måtte kansellere en avtale på grunn av manglende utstyr eller personell. Vi er opptatt av å ha gode rutiner og vil alltid sørge for at klinikken som har bestilt tjenesten har det utstyret som trengs i forkant. Vi sjekker at alt er oppdatert og fungerer, og at alle medisiner og forbruksvarer er bestilt og ikke har gått ut på dato. Alt dette har blitt mer effektivt og oversiktlig med vårt IKT-system Aneweb. Vi har gode erfaringer med appen slik den er, men ønsker alltid å forbedre oss. Vi har mange spennende oppgraderinger på tegnebrettet.