Slik hjelper du pasienter med tannlegeskrekk

Tannleger kan hjelpe mange pasienter som lider av tannlegeskrekk. Noen trenger mer trygghet og forutsigbarhet, mens andre trenger eksponeringsterapi. Ulike former for smertebehandling, inkludert behandling i narkose, kan være nødvendig for enkelte.

Pasienter med tannlegeskrekk utsetter ofte tannlegebesøk. Da kan problemene vokse og gå ut over pasientens helse og livskvalitet. Det er derfor viktig å ta tak i problemet slik at pasienten får hjelp.

Gi pasienten kontroll og forutsigbarhet

Hvordan pasienten best får hjelp er avhengig av hvor alvorlig tannlegeskrekken er og hva som er årsaken. Mange kan håndtere angsten bare de opplever trygghet, mestring og kontroll i situasjonen. Forutsigbarhet er avgjørende. Tannlegen bør i forkant gå gjennom hva som skal skje i behandlingen slik at pasienten er forberedt og forstår hva som skal skje.

Sammen kan tannlege og pasient lage en mestringsplan som tar for seg

  • Hva er pasienten redd for og hvordan kan dere sammen redusere frykten?
  • Hvilke reaksjoner opplever pasienten når angsten trigges?
  • Hvor alvorlig er frykten og hvilke tiltak kan hjelpe?
  • Hva skal til for at pasienten kan oppleve kontroll over situasjonen?
  • Hvordan kan pasienten gi tegn på at han eller hun trenger en pause eller stoppe behandlingen?

Du kan også hjelpe pasienten med mestringsstrategier for å håndtere angsten, slik som gode pusteteknikker for å unngå hyperventilering eller redusere hjertebank. Det er også viktig å hjelpe pasienten med å forstå at angstreaksjonene i seg selv ikke er farlige.

Sørg for at tannlegebesøket er smertefritt

For pasienter med tannlegeskrekk er det ekstra viktig at tannbehandlingen ikke oppleves smertefullt. Tidligere ubehagelige opplevelser hos tannlegen kan være årsak til angsten, og må ikke gjenta seg. Du må sørge for at pasienten får nok bedøvelse, og at pasienten får med seg nok smertestillende i etterkant av behandlingen. Det er viktig å snakke med pasienten slik at han blir trygg på at han ikke vil kjenne smerte.

For noen vil det være nødvendig med flere hjelpemidler for å gjennomføre tannbehandlingen. Det kan være at pasienten har behov for beroligende legemidler i forkant, eller at lystgass kan være et alternativ. Hvis pasienten klarer å gjennomføre tannlegebesøket med disse hjelpemidlene, kan det være at han kommer over en terskel slik tannlegebesøk blir enklere neste gang. Når en pasient med tannlegeskrekk klarer å gjennomføre en tannbehandling, bør det settes opp hyppigere kontroller i etterkant, slik at angsten ikke får tid til å bygge seg opp på nytt.

Kognitiv terapi kan fjerne angsten

Noen ganger vil ikke tiltakene nevnt over være tilstrekkelig for å gjennomføre tannbehandling. Odontofobi er en diagnose for pasienten med så sterk tannlegeskrekk at de har utviklet fobi. Hvis pasienten har odontofobi, kan det være nødvendig at pasienten går i terapi før hun kommer til tannlegen. Eksponeringsterapi, en form for kognitiv terapi, kan hjelpe pasienten å bli kvitt angsten. Da trener pasienten på tannlegesituasjonen under kontrollerte forhold, og blir kjent med angsten og hvordan hun kan mestre den.

De fleste kan bli kvitt tannlegeskrekk hvis de er villige til å gå de nødvendige stegene. Du som tannlege kan hjelpe pasienten ved å skape tillit og trygghet i tannlegesituasjonen.

For personer som har vært utsatt for tortur, overgrep eller vold i nære relasjoner, samt personer med odontofobi, kan tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO) være et godt alternativ. Dette er et offentlig tilbud der pasientene kan få hjelp til å bli kvitt angsten slik at de kan få utført nødvendig tannbehandling.

Friske, voksne mennesker kan få narkose

Manglende tannbehandling kan gi store smerter i munnen og gå ut over livskvaliteten. Hvis ingen tiltak fungerer, eller terapi tar for lang tid, kan anestesi være et riktig alternativ. Narkose er en belastning for kroppen og skal være godt begrunnet, men for flere pasienter er alternativet verre. Anestesispesialisten tilbyr narkose i forbindelse med tannbehandling. Vi  har et ambulerende tilbud som inkluderer både personell og nødvendig utstyr for å kunne utføre narkose på en trygg og forsvarlig måte.

Les mer om hvilke pasienter som kan få anestesi på tannklinikken