FAQ

Innholdsfortegnelse

Hvilke fordeler har narkose med eksternt anestesipersonell???

For klinikker med sporadisk eller meget variabelt behov for å benytte narkose under behandling er fordelene mange. Dere får adgang til en plattform som sikrer korrekt kompetanse til enhver tid til det omfang dere har behov for.

Samtidig vil dere kunne redusere kostnader knyttet til selveid utstyr og service samt styrke eget behandlingstilbud med spesialkompetanse innen anestesi.

Vi er usikre på om det er riktig for oss å tilby anestesitjenester?

Anestesispesialisten tilbyr rådgivning i forbindelse med oppstart av narkosevirksomhet og du er velkommen til et av våre webinarer for klinikkeiere og tannleger som er nysgjerrige på dette. Les mer her.

En bemanningsløsning med mobil narkoserigg som vår er forøvrig ideell for å kartlegge hvorvidt anestesitjenester er et hensiktsmessig tilskudd til deres behandlingstilbud. Det gir dere mulighet til å prøve ut tilbudet uten å gjøre store langsiktige investeringer.

Hva slags klinikker og institusjoner kan inngå samarbeid med dere?

Vi leier i hovedsak ut personell til mindre kirurgiske klinikker, offentlige eller stiftelsesbaserte sykehus, private og offentlige tannklinikker og andre dagkirurgiske miljøer.

Hvordan går man frem for å forespørre personell til en behandling?

Først og fremst må klinikken ha skrevet en samarbeidskontrakt med oss. Hvis din klinikk ønsker å inngå et samarbeid, ønsker vi gjerne at du sender oss en e-post for en innledende samtale der vi kartlegger deres behov og skreddersyr en løsning som passer.

Etter signering av kontrakt er klinikken registrert som bruker av våre tjenester og da kan personell bestilles direkte i bookingsystemet, på mail eller telefon.

Kan dere stille med personell på kort varsel?

Vi har en omfattende personalbase, noe som gjør oss i stand til å levere anestesiteam på svært kort varsel. Pasienter som skal behandles i narkose på tannklinikker er ofte sårbare pasienter. Derfor gjør vi alltid vårt ytterste for å stille med team etter ønske fra klinikken, slik at pasienten slipper å vente lenge på behandling.

Det er meget sjeldent at vi ikke kan levere team innenfor ønsket tidsintervall.

Vi har ikke eget anestesiutstyr. Kan vi fremdeles benytte deres tjenester?

Vi har flere komplette mobile anestesirigger med alt nødvendig utstyr for å utføre full narkose hos klinikker uten eget utstyr.

Dette er en fleksibel løsning som ikke krever noe ekstra av klinikken behandlingen skal utføres på.

Les mer om den mobile anestesiriggen her.

Hvem avgjør om våre pasienter kan behandles under narkose?

Denne vurderingen gjøres av vår medisinskt ansvarlige anestesioverlege, Stefan Hauptig.

Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA-klasse 1 og 2. Pasienter i ASA klasse 3 kan noen ganger behandles etter en individuell vurdering.

På enkelte klinikker tar vi også barn ned til 3 år/ 15 kg. Da har vi ekstra utstyr og barneteam som håndterer pasientene, for å sikre god behandling. Dette krever litt ekstra planlegging og dialog.

Lurer du på noe annet?

Innholdsfortegnelse