Hvordan kan Aneste hjelpe dere som tannklinikk?

Ved hjelp av våre tjenester kan tannklinikker tilby smertefri behandling med anestesi i egen regi, i egne lokaler og med sitt eget personell i samarbeid med et erfarent anestesiteam.

10 års erfaring med å tilby narkose til offentlige og private tannklinikker

Aneste Drift AS har i sin organisasjon erfaring siden 2007 med å tilby narkose til offentlige og private tannklinikker, til både voksne og barn. Ikke alle pasienter ønsker å bli behandlet i våken tilstand hos tannlegen. Offentlige tannklinikker kan tilby tannbehandling i narkose på sykehus, men har som oftest svært lang ventetid og er ofte forbeholdt små barn og pasienter med særskilte medisinske behov.

Ved hjelp av våre tjenester kan alle tannklinikker tilby smertefri behandling med anestesi i egen regi, i egne lokaler og med sitt eget personell i samarbeid med et erfarent anestesiteam.

Det er også mulig å samarbeide om pasienter med de klinikker som har etablert narkosevirksomhet. Dere kan da behandle deres egne pasienter på en av våre kundeklinikker, eller henvise pasienten.

Fra 2020 har vi etablert mobile løsninger der vi kommer med alt nødvendig utstyr til klinikken, slik at det ikke er noen krav på forberedelser fra klinikken sin side. Tannklinikken arbeider presis som normalt og vi tar hånd om alt som har med narkose å gjøre.

Narkosetilbudet passer godt for pasienter som for eksempel har tannlegeskrekk, ekstrem brekningstendens eller meget omfattende behandlingsbehov. Enkelte pasienter ønsker ikke å bli behandlet i våken tilstand av andre årsaker og i noen tilfeller trenger kirurgen/ tannlegen narkose for å gjennomføre behandlingen.

Vår medisinsk ansvarlige anestesioverlege er ansvarlig for de medisinske vurderingene, slik at pasientsikkerheten er godt ivaretatt.

Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA-klasse 1 og 2, det innebører at pasienten er relativt frisk. På enkelte klinikker behandler vi barn med spesialkompetent personell. ASA 3-pasienter behandles av og til etter individuell vurdering.

Aneste Drift AS har lang erfaring med narkosevirksomhet på tannlegekontor, har prosjektert et titalls virksomheter i mange deler av Norge og er en svært kompetent samarbeidspartner. Vi hjelper dere med alt innenfor anestesi, se hva vi kan tilby under våre tjenester.

Per i dag samarbeider vi blant annet med følgende tann- og kirurgiske klinikker:

Vi tilbyr en totalløsning for anestesitjenester med behovsinventering, prosjektering, oppstart, drift og effektiv organisering. Vi har også mobile anestesirigger, slik at vi kan komme til din klinikk med alt nødvendig utstyr. Dette gir økt verdi og effektivitet, både for pasienter og klinikkeiere!

Referanser

Vi kom i kontakt med Anestesispesialisten for et par år siden. Da var det jeg som fikk tips fra en bekjent som er overlege i anestesi. Siden den gang har vi brukt anestesispesialisten veldig mye, sier styrelederen. De som har vært hos oss på oppdrag fra Anestesispesialisten har vært flinke. De er ordentlige og tar alltid hensyn. Våre pasienter som har vært i kontakt med narkoseteamet er superfornøyde, forteller styrelederen videre.

Smil TannlegesenterStyreleder

Hei Stefan! Erik og Torunn håndterte en potensielt krevende pasient i ettermiddag på en fremragende måte. Pårørende var svært takknemlige og følte seg eksepsjonelt godt ivaretatt. Med det pasientgrunnlaget vi har blitt satt til å håndtere, er det godt for meg som klinikksjef å vite at samarbeidet med ANESTE har skyhøy kvalitet. Kan du videreformidle…

TKØ

Hei Stefan! Erik og Torunn håndterte en potensielt krevende pasient i ettermiddag på en fremragende måte. Pårørende var svært takknemlige og følte seg eksepsjonelt godt ivaretatt. Med det pasientgrunnlaget vi har blitt satt til å håndtere, er det godt for meg som klinikksjef å vite at samarbeidet med ANESTE har skyhøy kvalitet. Kan du videreformidle…

TKØ