Våre tjenester

ANESTE DRIFT AS bistår klinikker med alt innenfor anestesitjenester. 

Vi arbeider med:

Illustrasjon av penner i legefrakk
Illustrasjon av tannlege

For tannleger

Illustrasjon av kirurg

For kirurgiske klinikker

Illuastrasjon av en tann

Tannlegeskrekk?