Velorganiserte oppdrag med flinke og erfarne kollegaer

Velorganiserte oppdrag med flinke og erfarne kollegaer

Marius Conradi er spesialist i anestesi med lang erfaring innen faget sitt. Han er i dag pensjonist, men tar regelmessige oppdrag for Anestesispesialisten. Å jobbe på oppdrag innen det private har gitt han mer frihet og fleksibilitet når det kommer til hans egen arbeidshverdag.

– Jeg er spesialist i anestesi. Jeg jobbet som spesialist på Ålesund sykehus fra 1980 til 2016. Etter at jeg flyttet til Oslo, har jeg tatt oppdrag innen det private. Nå jobber jeg 1-2 dager i uken på forskjellige steder i Oslo, forteller han.

Conradi og Hauptig fra Anestesispesialisten har samarbeidet om anestesioppdrag i flere år.

Et godt tilbud til pensjonister som vil fortsette i arbeid

– Som aktiv og arbeidsfør pensjonist er det greit å jobbe privat. Da kan jeg jobbe når det passer for meg. I tillegg har det offentlige stramme regler for pensjon og hvor mye du kan jobbe, og da er en privat ordning et godt tilbud, forteller Conradi.

Å jobbe for Anestesispesialisten gir de ansatte muligheten til å velge når de vil jobbe selv. Dette er en god løsning for de fleste, enten de jobber i turnus, eller er pensjonister som ønsker å fortsette i arbeid.

– Det er mange forskjellige ansatte hos Anestesispesialisten. Noen er i full jobb og tar ekstravakter når de har tid, og noen av oss er pensjonister med minst 30 til 40 års erfaring og trening i faget. Det er en ordning som fungerer veldig bra. Det er veldig greit å slippe nattarbeid og kun jobbe dagtid etter at jeg ble pensjonist. Nå arbeider jeg kun på dagtid, sier Conradi. 

Les mer om hvordan det er å jobbe som vikar for Anestesispesialisten her.

Alltid forberedt med god organisering

Når det kommer til arbeidsfordeling og rutiner har Conradi erfaring fra både da Anestesispesialisten var nyetablert, og fra driften i dag hvor de benytter nye systemer. 

– Hauptig er god til å organisere, rettlede og lage oversikter. I løpet av den tiden vi har jobbet sammen har han gått fra et primært muntlig system til et datasystem som fungerer veldig bra.

Datasystemet er Aneweb, som er Anestesispesialistens egenutviklede IKT-system. Dette datasystemet organiserer og effektiviserer alle oppgavene i virksomheten. Systemet sørger for en ryddig prosess når det gjelder alt fra arbeidsfordeling, til sjekklister for utstyr og medisiner. En ryddig prosess og god kontroll er avgjørende når man skal leie ut anestesitjenester. Conradi forteller også om gode rutiner for sjekk av pasienter i forkant av et oppdrag.

Les mer om Aneweb her.

God rutiner for hvert enkelt oppdrag

– Anestesi til friske pasienter er vanligvis en grei og rutinemessig oppgave. Utfordringen er når pasienten har en annen sykdom, som for eksempel diabetes eller hjertesykdom. Da er det viktig å kjenne pasientene og sørge for at de er grundig utredet før operasjonen. Hos Anestesispesialisten har vi klare systemer hvor pasienten fyller ut en egenerklæring med blant annet hvilke medikamenter vedkommende tar og andre viktige opplysninger, slik at alt er klargjort på forhånd før inngrepet, forklarer han.

Det er Hauptig som tar seg av pasienter som krever en mer omfattende utredning i forkant.

– Han er god på preoperative utfordringer. Pasienter som trenger tilsyn, eksempelvis hjertesyke eller diabetikere, er alltid kjent, klargjort og tilpasset når de kommer til oss. Arbeidet er organisert slik at vi sjelden trenger å stryke pasienter. Det er i så fall ved akutt sykdom som for eksempel lungebetennelse. Da er det ikke forsvarlig å utføre anestesi. Kroniske sykdommer vet vi om på forhånd og er forberedt på å håndtere, forklarer Conradi. 

Et velfungerende samarbeid med flinke kollegaer

Conradi forteller om en arbeidshverdag med gode rutiner og flinke kollegaer, hvor det alltid er noen som kan stille opp ved behov.

– Hauptig sier selv at det er uhyre sjeldent at kolleger blir syke. Det er lavt sykefravær og Anestesispesialisten har en veldig god dekning dersom dette skjer. Hauptig har mange flinke folk i stallen og får alltid inn vikarer ved behov. Jeg har selv møtt opp på dagen når noen har vært syke, forteller han.  

Anestesispesialisten har derfor aldri måtte avlyse et oppdrag på grunn av manglende personell. Conradi forteller om et godt arbeidsmiljø når han er på jobb.

– Hauptig har et system hvor leger og sykepleiere kan anbefale annet anestesipersonell som de jobber godt sammen med. Det sørger for et velfungerende samarbeid sammen med erfarne folk. Anestesileger- og sykepleiere er vant til å samarbeide på jobb og er ofte en hyggelig gjeng, forteller han avslutningsvis.