Kompetent samarbeidspartner for offentlige og stiftelsesdrevne sykehus

Er det noe vi har sett den siste tiden, så er det en økende etterspørsel etter kompetent personell til midlertidige oppdrag på offentlige og stiftelsesdrevne sykehus. Dette er en etterspørsel vi er godt rustet til å bidra til å dekke. I vår ressurspool har vi en rekke høyt kvalifiserte spesialister innenfor anestesi, klare til å utføre midlertidige oppdrag av ulik karakter. Vi har mye erfaring med å levere spesialiserte team til offentlig virksomhet, og har gode og langvarige samarbeid med flere sykehus.

klinikkpersonell scaled unsmushed

Bemanningsløsning med dyktige spesialister innenfor anestesi

Vi har utviklet og leverer en profesjonell plattform som gjør det mulig å bemanne opp klinikker og sykehus med dyktige spesialister innenfor anestesi når det er behov for det. Med årene har vi blitt et etablert navn i bransjen, og vi har opparbeidet oss en omfattende base med høyt kvalifisert personell som har bakgrunn fra ulike dagkirurgiske miljøer.

En av de store styrkene med vår bemanningsløsning, er fleksibiliteten vi kan tilby og stabiliteten det gir. Vi leverer personell på bakgrunn av konkrete behov sykehusene har.

Gode rutiner for kontroll av personlige kvaliteter og formelle kvalifikasjoner

Anestesispesialisten er en kompetansebedrift som leier ut et smalt spekter av personell. Fordi vi, gjennom vårt personell, fyller en kritisk funksjon på sykehusene, er vi svært nøye når vi velger ut vikarene vi samarbeider med. Nye samarbeid inngås alltid på bakgrunn av grundige forundersøkelser, der både faglige og personlige faktorer vektlegges.

Kompetansen vi har tilegnet oss gjennom årene vi har vært virksomme, har gjort oss flinke til å plukke ut rett personell til små og store oppdrag. Vikarene våre får gode skussmål fra oppdragsgiverne sine og er flinke til å tilpasse seg ulike arbeidsmiljøer.

Langvarig samarbeidspartner til flere sykehus

Vi har allerede et økende volum av samarbeid med offentlige virksomheter, og er godt vant med å skreddersy tilbud som dekker deres behov. Vi kan stille med personell til dagsoppdrag, men har også vikarer som leies ut til sykehus over lengre perioder. I Oslo og på Østlandet kan vi som regel skaffe vikarer på svært kort varsel, men vi kan også stille med anestesispesialister andre steder i landet – litt avhengig av oppdragets karakter.

Offentlige sykehus er som regel er bundet av rammeavtaler (innenfor HINAS sine oppphandlinger) og dermed forpliktet til å benytte seg av leverandørene de har en avtale med såvidt de kan levere ønsket kompetanse. Et samarbeid med oss kan da være et godt supplement til slike eksisterende avtaler. Det gir sykehuset en ekstra plattform å hente inn eksternt personell fra i tilfeller hvor hovedleverandørene ikke kan dekke behovet. Dermed får man en enda større trygghet i at man vil være tilstrekkelig bemannet, selv i perioder med mye sykdom eller en hektisk timeplan.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om hvordan ditt sykehus kan inngå et samarbeid med oss? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende avtale, enten på e-post eller i kontaktskjemaet her.