FAQ

Innholdsfortegnelse

Hvilke fordeler har en bemanningsløsning med eksternt anestesipersonell?

For klinikker med sporadisk eller meget variabelt behov for å benytte narkose under behandling er fordelene mange: dere får ta del i en plattform som sikrer rett og tilstrekkelig kompetanse til enhver tid.

Samtidig vil dere kunne redusere kostnader knyttet til utstyr og vedlikehold av kompetanse og styrke eget behandlingstilbud med spesialkompetanse innen anestesi.

Vi er usikre på om det er riktig for oss å tilby anestesitjenester?

Anestesispesialisten tilbyr rådgivning i forbindelse med oppstart av anestesivirksomhet. Les mer her.

Vi har startet flere narkosevirksomheter og har omfattende erfaring med prosjekteirng og oppstart.

En bemanningsløsning med mobil narkoserigg som vår er forøvrig ideell for å kartlegge hvorvidt anestesitjenester er et hensiktsmessig tilskudd til deres behandlingstilbud. Det gir dere mulighet til å prøve ut tilbudet uten å gjøre store langsiktige investeringer.

Hva slags klinikker og institusjoner kan inngå samarbeid med dere?

Vi leier i hovedsak ut personell til klinikker, sykehus, tannklinikker og dagkirurgiske miljøer.

Hvordan går man frem for å forespørre personell til en behandling?

Først og fremst må klinikken ha skrevet en samarbeidskontrakt med oss. Send oss gjerne en mail eller ring for en uforpliktende samtale dersom din klinikk vurderer et samarbeid eller oppstart av narkose.

Når man er registrert som bruker av våre tjenester, kan oppdrag avtales direkte i bookingsystemet, på mail eller telefon.

Kan dere stille med personell på kort varsel?

Vi har en omfattende personalbase, noe som gjør oss i stand til å levere anestesiteam på svært kort varsel i Oslo området og på Østlandet.

For andre deler av Norge og i Sverige er vi i en oppbygningsfase og her trenger vi litt lengre tid for å stable løsninger på beina, men med dialog litt i forkant har vi klart å løse bemanningsoppdrag i Tromsø, Ålesund, Trondheim, Kristiansand og Haugesund, slik at det skal absolutt være mulig.

Vi har ikke eget anestesiutstyr. Kan vi fremdeles benytte deres tjenester?

Vi har en komplett mobil anestesirigg med alt nødvendig utstyr for å utføre full narkose hos klinikker uten eget utstyr. Dette er en fleksibel løsning som ikke krever noe ekstra av klinikken behandlingen skal utføres ved.

Les mer om den mobile anestesiriggen her.

Hvem avgjør om våre pasienter kan behandles under narkose?

Denne vurderingen gjøres av vår medisinsk ansvarlige anestesioverlege når det gjelder klinikker som ikke har løpende narkosedrift med egen anestesilege.

Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA-klasse 1 og 2. På enkelte klinikker tar vi også barn ned til 3 år/ 15 kg, men da har vi ekstra utstyr og barneteam som håndterer pasientene, for å sikre god behandling. Etter vurdering tar vi også ASA 3 pasienter der det er medisinsk forsvarlig utfra totalsituasjonen.

Lurer du på noe annet?

Innholdsfortegnelse