Rasjonell bruk av bemanningsbyrå i helsevesenet

I dag står helsevesenet står overfor flere utfordringer, både når det gjelder digitalisering av virksomheter og når det gjelder tilgang og bruk av personell. Slik som situasjonen er nå har de fleste klinikker og sykehus en fast stab til alle tider, samtidig som mengden pasienter varierer periodevis. Med bemanningsbyrå har virksomheter mulighet til å spare kostnader og ta vare på både ansatte og pasienter ved å tilby vikarer i perioder med mye arbeid, og sørge for at de ansatte har noe å gjøre i perioder med færre pasienter.

Operasjonssal 1

Økt behov for kompetent personell

Mangel på kvalifisert personell har satt det norske helsevesenet i en tidvis vanskelig situasjon. Det er fordi mengden pasienter som skal behandles øker, uten at tilgangen på ressurser i form av kvalifisert personell øker i samme takt. Samtidig er det til tider vanskelig å rekruttere kompetent personell når man opplever økt mengde pasienter.

Varierende pasientmengde – stabil stab

Helsevesenet bemannes i stor grad av faste ansatte som arbeider på separate avdelinger. Dette betyr at bemanningen er relativt stabil over tid. Antallet pasienter som skal behandles kan derimot variere betraktelig, for eksempel i perioder med omgangssyke eller influensa i befolkningen. I tider med økt mengde pasienter kan de ansatte føle at de ikke strekker til, og at de har for mye å gjøre.

På den annen side vil det i perioder med færre pasienter være en kostbar løsning å ha en stor, fast stab på jobb. Det fører til at faste kostnader for personell ikke kan reduseres. For de ansatte kan det også være frustrerende å ikke ha noe å gjøre på jobb.

Utvikling og digitalisering av helsevesenet

Akkurat nå jobber det norske helsevesenet med å digitalisere sine prosesser. Arbeidet er omfattende og til dels dårlig synkronisert. Digitaliseringsprosessen består blant annet av dokumentasjon av pasienters reise gjennom helsevesenet, på tvers av sykehus og klinikker. 

Samtidig bruker produsenter av medisinsk utstyr mye av helsevesenets ressurser på utvikling av nye diagnose- og behandlingsmetoder. Disse metodene er ofte bedre enn tidligere løsninger, men ikke alltid rimeligere. 70 prosent av helsevesenets kostnader er lønn til de ansatte, derfor er det merkelig at digitaliseringen av helsevesenet så langt ikke tar utgangspunkt i etterspørsel på kapasitet og sikring av tilgang på kvalifisert personell.

Fornuftig bruk av bemanningsløsninger 

Bemanningsløsninger være en god løsning på utfordringene i helsevesenet. Ved å bruke bemanningsløsninger får klinikker og sykehus mulighet til å:

  • bruke vikarbyråer for å avlaste eget personell i perioder med høy belastning
  • sikre ferieavvikling i egen stab
  • forebygge sykemeldinger og utmattelse på faste ansatte

Et forslag til en modell kan være å bemanne klinikker og sykehus med fast personell i 70 – 80 prosent, og deretter leie inn vikarer etter behov. For at denne modellen skal fungere er det noen forutsetninger:

  • man må aktivt jobbe med å forutse kommende behov for bemanning
  • man må etablere en god kontakt og dialog med velfungerende bemanningstjenester

Dersom denne modellen tas i bruk, vil et resultat av dette bli:

  • man får inn vikarer med nye perspektiver på måter å drive virksomheten på
  • man muliggjør rekruttering av personell som har god kjennskap til avdelingen, og dermed kommer seg raskt i arbeid 
  • fast personell får avlastning når det er nødvendig, og har nok oppgaver i perioder når det er færre pasienter.  

Aneweb – en digital løsning 

Aneste Drift har utviklet appen Aneweb for kunder og personell. I appen kan klinikker booke vikarer ved behov, og personell som ønsker å arbeide kan melde sin interesse. Gjennom appen ønsker vi å bidra til en bedre bruk av helsevesenets viktigste ressurs, de ansatte – både nå og i fremtiden. Ved å sørge for en god arbeidshverdag for ansatte i helsevesenet sikrer vi også at pasientene får den hjelpen som de trenger og fortjener. 

Det er lite sannsynlig at tilgangen til personell øker i fremtiden, og derfor må vi aktivt jobbe med å bruke ressurser der de gjør mest mulig nytte.

Vi i Aneste Drift ønsker å lære oss mer om akkurat din bemanningssituasjon. Kanskje kan vi hjelpe dine ansatte til en bedre arbeidshverdag med færre påkjenninger og redusert sykefravær. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende dialog om hva vi kan gjøre for dere.

Vurderer din klinikk å inngå samarbeid med en formidler av anestesipersonell? Kontakt oss via e-post eller kontaktskjemaet nedenfor for en samtale om hvorvidt våre tjenester kan passe for dere.