Ikke vær alene de første 24 timene etter narkose

Det er sjelden at komplikasjoner oppstår etter en narkose. Men anestesimidlene som brukes under narkosen kan påvirke hukommelse, konsentrasjon, vurderingsevne og reflekser i én til to dager. Du bør derfor bli hentet og være sammen med en person du stoler på etter at du har fått narkose.

 

Når du legges i narkose, får du ulike anestesimidler i kroppen – noen benyttes til selve innsovningen, andre brukes til å vedlikeholde bedøvelsen mens operasjonen foregår. Det er kombinasjonen av disse som påvirker hvordan du føler deg etterpå. 

Narkosen kan påvirke deg både fysisk og psykisk i tiden etter du våkner. Selv om du føler deg våken og bevisst, kan du fremdeles være påvirket av medikamentene som ble brukt under narkosen. Å være under påvirkning av narkose kan påvirke din evne til å vurdere risiko,  ta beslutninger og utføre enkle oppgaver som å kjøre og finne frem dit du skal.

Noen pasienter opplever bivirkninger som hukommelsestap, forvirring, svimmelhet eller kvalme. Du kan også være søvnig. Det kan ta flere timer før dømmekraften og refleksene dine er tilbake til det normale. 

 

Vær sammen med en person du stoler på

Fra du våkner opp fra narkose og det første døgnet bør du derfor ha en voksen ansvarlig person hos deg. Det kan være en venn, nabo, kollega eller en i familien. Han eller hun kan hjelpe deg med å takle eventuelle reaksjoner på narkosen, gi deg støtte, hjelpe deg med å  overvåke din generelle tilstand og å administrere medisiner om nødvendig. 

Etter en narkose må du vente 24 timer med å kjøre bil. Det er fordi medisinene som gis under narkosen kan påvirke reaksjonene dine og hvordan du tenker og tar avgjørelser. Da er det farlig å kjøre selv. Det tar minst 24 timer før kroppen din blir kvitt disse medisinene, og lengre tid hvis operasjonen har vært stor. Etter narkosen trenger du derfor hjelp av en annen person som kan kjøre eller følge deg hjem.

Du bør også unngå å drikke alkohol og ta viktige beslutninger i 24 timer etter operasjonen. 

 

For din egen sikkerhet

Disse forholdsreglene er ment for din egen sikkerhet og trygghet. Ved å følge dem minimerer du risikoen for ulykker og du får nødvendig omsorg etter inngrepet.

 

Forholdsreglene kort oppsummert:

  • Ikke vær alene det første døgnet etter narkose
  • Ha følge hjem fra narkosen og ikke kjør bil selv
  • Ikke drikke alkohol
  • Ikke ta viktige beslutninger
  • Vær oppmerksom på mulige bivirkninger