FAQ

Innholdsfortegnelse

Er narkose farlig?

Kirurgiske inngrep medfører alltid en viss usikkerhet og risiko i forbindelse med narkose henger sammen med hva slags operasjon som skal gjøres samt pasientens helse, i utgangspunkt.

Derfor utfører vi alltid en vurdering av pasienten før den godkjennes til narkose. Den vurderingen sammen med moderne anestesimetoder gjør at risikoen for de pasienter vi aksepterer til behandling er mikroskopisk.

I Norge har vi dessuten en av verdens beste standarder for anestesi.

Les mer om norsk standard for anestesi her.

Er det fare for at jeg vil våkne under narkosen?

Nei, det er ekstremt usannsynlig. Det vil alltid være to anestesikyndige til stede under operasjonen som følger med på paisentmonitoreringen og sørger for at du er i dyp søvn under hele inngrepet.

Vi bruker ikke heller stoffer som lammer muskulatoren rutinemessig, slik at risikoen for dette er da meget kraftig redusert av den grunn.

Hvordan foregår innsovingen?

Som regel foregår innsovingen ved at du får tilført narkosemiddel sammen med kraftig smertestillende middel via en venekanyle. Dersom du synes det er ubehagelig å få satt venekanylen kan det benyttes et lokalbedøvende plaster.

For de pasienter som gruer seg for kanyle kan vi i tillegg bruke ulike type nesespray på forhånd som har smertestillende og sederede effekt.

I spesielle tilfeller kan du soves ned ved hjelp av anestesigass som tilføres via en maske. Da er det litt mer begrensninger på hvilke klinikker vi kan utføre narkosen siden det krever spesielt utstyr, men det får vi til dersom det avtales på forhånd.

Må jeg faste på forhånd?

Ja, det er viktig at du ikke spiser og drikker i forkant av en narkose etter de retningslinjer som foreligger.

Du skal ikke spise fast føde eller innta melkeholdige produkter de siste 6 timene før narkosen.

De siste 2 timene skal du ikke innta noe som helst, røyke, snuse eller tygge tyggis.

Det er likevel viktig å ikke faste overdrevet lenge før du skal i narkose, da dette kan gi økt risiko for kvalme og tretthet etter oppvåkning. Overhold derfor fastetidene så presist som mulig, da får du det som best.

Hva skjer mens jeg sover?

Mens kroppen din er i narkose vil du være i et bevisstløst tilstand, og anestesiteamet vil kontrollere dine vitale funksjoner som puls, blodtrykk og andning.

Du vil få kontinuerlig tilførsel av anestesimidler og smertestillende medikamenter som holder deg bedøvet under hele operasjonen.

Når du våkner husker du ingenting fra den perioden du var i narkose.

Hva skjer når jeg våkner?

Etter oppvåkning er det normalt å føle seg litt forvirret, siden du ikke husker noe. Du vil bli hvilende på klinikken i omtrent en halv til en time for å åkne ordentlig etter narkosen.

Det er nødvendig at noen kommer og henter deg etter operasjonen. Denne personen vil få oppgitt eventuell viktig informasjon som du kanskje ikke er i stand til å få med deg på dette tidspunktet.

Normalt vil også klinikken ringe deg dagen etter for å gi deg informasjon om hvordan behandlingen gikk, siden du normalt sett ikke husker dette fra dagen i forveien.

Hva slags bivirkninger kan jeg oppleve?

Alvorlige bivirkninger er svært sjeldne, men det er normalt å oppleve tretthet og forvirring i etterkant av en narkose. Noen vil også oppleve lettere muskelristninger da kroppen ønsker å varme seg opp etter narkosen. Enkelte blir kvalme, men det er meget sjeldent.

Narkose gir midlertidig nedsatt vurderingsevne, hos alle. Du må derfor unngå å skulle treffe viktige beslutninger denne dagen, og kan heller ikke kjøre bil samme dag som du har vært i narkose, da også reageringsevnen er nedsatt.

Jeg har tannlegeskrekk, kan jeg få narkose?

Ja, narkose kan benyttes ved tannbehandling dersom det er utfordrende å få gjennomført behandlingen med lokal anestesi. Dette forutsetter naturligvis at din tannklinikk tilbyr narkose og at du godkjennes for dette.

Hva skjer hvis jeg må på toalettet under narkosen?

Så lenge du sover vil normalt sett ikke blæren tømmes, men det forekommer enkelte ganger, det kan derfor være lurt å ta med skift. For å unngå ubehag i forbindelse med dette, må du gå på toalettet rett før du soves ned.

Enkelte ganger er det vanskelig å late vanne etter narkose og du må derfor få gjort dette før du reiser hjem, slik at vi vet at det fungerer.

Hvem godkjennes ikke for narkose?

Når man legger en pasient i narkose for en behandling er det med ambisjonen at helsegevinsten av behandlingen skal være forsvarlig i relasjon til den risiko som inngrepet og narkosen innebærer.

Vi setter alltid pasientens helse først, og ser oss i blant nødt til å avvise pasienter. Som regel vil et avslag skyldes faktorer knyttet til pasientens helse eller at kombinasjonen av liten helsegevinst av inngrepet gjør en evt risiko uforsvarlig.

At vi avviser pasienter der risikoen er for høy etter vår mening, er forklaringen bak at vi kan si at narkose hos oss er sikker.

Vi tar ikke unødvendig risiko med våre pasienter.

Alle avslag har en individuell forklaring og det er alltid gratis å bli vurdert. Les mer om dette her.

Lurer du på noe annet?

Innholdsfortegnelse