Kan jeg få narkose for min behandling?

Det er en rekke faktorer som spiller inn når narkose vurderes for en planlagt behandling, operasjon eller inngrep. Hva er det som avgjør hvorvidt en pasient blir akseptert til narkose eller ikke?

AdobeStock 231425587@025x 1

Kort fortalt er det en vurdering av balansen mellom forventet helsegevinst (i forlenget overlevelse, minsket lidelse eller bedre funksjonsevne) og risikoen med narkosen i form av skade eller risiko for skade.

Slik vurderes og minimeres risiko

Dersom gevinsten med behandlingen eller operasjonen er meget stor, som for eksempel ved kreftkirurgi eller hjerteoperasjon, så er det også akseptabelt å ta en stor medisinsk risiko i forbindelse med inngrepet, enten kirurgisk eller narkose messig. Denne type høy risiko virksomhet foregår da også på sykehus der man har tilpasset de tilgjengelige ressursene til dette, for eksempel med mye utstyr, stor stab og avanserte muligheter til intensivbehandling.

Hvorfor kan jeg få narkose på en klinikk, for en operasjon, men ikke på en annen for en annen eller samme operasjon?

Den andre siden av resonnementet er kirurgi eller behandling der vi ønsker å få bedre komfort eller tilværelse, for eksempel ved plastikkirurgi. Her er toleransen for pasientskade som en konsekvens av behandlingen meget lav, nærmest null. Da kan man ikke heller operere pasienter med noen spesiell sykelighet eller underliggende alvorlig medisinsk lidelse, da dette påvirker komplikasjonsrisikoen.

De klinikker som driver med dette har også en mer ressursbegrenset oppbygging med mindre personell, ikke døgnåpent og ikke utstyr eller kompetanse til langvarig behandling av syke pasienter.

Når vurderes narkose?

Narkose vurderes ved kirurgi, omfattende behandlinger og inngrep som krever at pasienten er i ubevisst tilstand for å tåle operasjonen, enten fordi pasienten må ligge helt stille eller fordi det ikke er mulig å smertestille pasienten dersom hen er våken. Dette er den grunnleggende grunnen til at en pasient legges i narkose.

Det er også andre tilfeller hvor narkose vurderes dersom pasienten har problemstillinger rundt sprøyter og lokalbedøvelse, pasientens angst eller kompliserte langvarige behandlinger.

Pasientens helsetilstand

En faktor som naturligvis påvirker risikoen for komplikasjoner er pasientens helsetilstand. Den viktigste oppgaven til narkoselegen i forkant av kirurgi er nettopp å vurdere hvorvidt akkurat denne pasienten kan gjennomgå akkurat denne operasjonen eller behandlingen på akkurat denne klinikken, akkurat nå.

Til hjelp har vi egenerklæringsskjema, der pasienten beskriver sin egen helse. Kopi av tidligere journaler eller undersøkelser samt bestilling av nye. Vi bruker ofte ASA klassifiseringen for å på en enkel, men presis nok, måte beskrive pasientens helsetilstand. Denne klassifiseringen er utarbeidet av American Society of Anesthesiologist, derav navnet ASA.

ASA 1- Fullt frisk

Disse pasientene har ingen eller meget minimale fysiologisk, biokjemisk, organisk eller psykiatrisk forstyrrelser. Er personen helt frisk, bruker ingen medikamenter og har en helt normal funksjon uten begrensninger, er personen i denne klassen.

ASA 2 – Stort sett frisk

Pasienter med en moderat organisk forstyrrelse eller lidelse som ikke gir funksjonelle begrensninger, men kan medføre spesielle forholdsregler eller anestesitekniske tiltak.

ASA 3 – Alvorlig sykdom

Pasienter med betydelige funksjonelle begrensninger som følge av en eller flere sykdommer. Dette er for eksempel BMI på over 40, moderat til alvorlig lungesykdom, organkomplikasjoner.

ASA 4 – Livstruende sykdom

Pasienter med en alvorlig funksjonell begrensning, ustabil tilstand eller alvorlig kronisk sykdom. Dette er for eksempel personer med nyre, lever eller lungedysfunksjon, nylig hjerneslag eller hjerteinfarkt.

Hvor kan jeg få behandling?

ASA 1 og 2 passer oftest å behandles på dagkirurgiske avdelinger med mindre bemanning. Dersom pasienten er i ASA 3, trenger vi en mer nøysom kartlegging og noen henvises til sykehus. ASA 4 skal i utgangspunkt på sykehus.

Dette kan være forklaringen bak at en pasient som får narkose på sykehus ene dagen avvises til behandling på en mindre klinikk.

Den beste måten å få svar på om du kan få narkose er at en anestesilege gjennomfører en vurdering. Hør med din lege, klinikk eller tannlege om du har mulighet til å benytte narkose under behandling eller skriv til oss og fortell om dine behandlingsbehov så skal vi hjelpe deg i riktig retning.