Tannbehandling i narkose for pasienter med tannlegeskrekk

Mange av oss liker ikke å gå til tannlegen, men for enkelte er problemet så stort at tannbehandling føles umulig. Tannbehandling i narkose kan være et alternativ for noen.

Undersøkelser har vist at så mange som 10-40 prosent av oss har det vi kan kalle tannlegeskrekk. Hvis du har tannlegeskrekk, kan frykten du føler ved å gå til tannlegen gjøre at du unngår tannlegebesøk, selv når du vet at du har behov for det.

Hull og andre problemer i tennene eller munnen går som regel ikke over av seg selv. Tvert imot vokser problemene hvis du ikke får behandling. I tillegg kan dårlig tannhelse føre til at den generelle helsetilstanden svekkes. Ubehandlede problemer i munnen eller tennene kan også føre til dårlig livskvalitet.

Narkose er et alternativ ved tannlegeskrekk

Når manglende tannbehandling har blitt eller holder på å bli et problem, er det viktig å finne en måte å løse det på. Her finnes det mange muligheter, fra å snakke med tannlegen din, gå i terapi eller bruk av beroligende tabletter eller lystgass i forbindelse med behandlingen.

Les mer om behandling av tannlegeskrekk

Noen opplever at disse tiltakene er tilstrekkelige eller har ikke tid eller motivasjon til å jobbe med tannlegeskrekken. Da kan behandling i narkose være et godt alternativ. Du kan ta kontakt med tannlegen din slik at du kan diskutere dette med henne. Det er lurt å ta kontakt før problemene blir altfor store.

Brekningstendens og andre utfordringer som kan løses med narkose

Det er ikke bare tannlegeskrekk som kan gi behov for behandling i narkose. Noen sliter med ekstrem brekningstendens. Andre kan ikke få vanlig bedøvelse fordi den har dårlig effekt på dem, de har allergier eller sprøyteskrekk. Her kan tannbehandling i narkose være til hjelp.

Hvem kan få narkose hos tannlegen?

Tannbehandling i narkose er en mulighet ved både store og små tannbehandlinger. Det er ikke graden av tannbehandling som er avgjørende for om du kan få narkose hos tannlegen, men allmenntilstanden din. De aller fleste friske, voksne pasienter kan få dette tilbudet.

Før du settes opp til behandling, vil tannlegen og en anestesilege vurdere om du er frisk nok til å få narkose på tannklinikken. Hvis du har en sykdom eller tilstand som gjør at narkose er mer risikofylt for deg, må teamet vurdere om narkose på sykehus kan være et alternativ for deg. Du vil bare få tilbud om narkose på tannklinikken hvis tannlegen og anestesilegen mener det er trygt for deg.

Eksempler på pasienter som må vurderes spesielt og som ofte ikke kan få narkose på tannklinikken er:

  • hjerte- og lungesyke
  • smertepasienter
  • rusavhengige
  • kreftsyke
  • multisyke
  • meget overvektige pasienter.

Narkose på sykehus for akutte helseproblemer

Hvis tannlegen og anestesilegen mener at du ikke kan få narkose på tannklinikken, men må på sykehus på grunn av risikobildet, kan det dessverre være vanskelig å få hjelp. Tannlegeskrekk i seg selv gir ikke rett til behandling i narkose på sykehus. Hvis tannproblemene dine fører til alvorlige eller akutte helseproblemer, slik som hissige infeksjoner i hode og halsområdet, kan du bli henvist til behandling på sykehus. Lang ventetid kan også være et problem ved tannbehandling i narkose på sykehus.

Pasienter med psykomotorisk utviklingshemming, psykiatriske diagnoser, demens eller psykiske lidelser kan også ha problemer med å gjennomføre en vanlig tannbehandling av ulike grunner. Også for disse kan anestesi være en mulighet. Det vil  være en individuell vurdering som avgjør hvor behandlingen bør skje. Noen av disse har rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. Det må undersøkes.