Anestesisykepleier Anders Aasheim liker vår mobile rigg

God pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen av pasienter i narkose

Jeg heter Anders Aasheim, er anestesisykepleier, og har jobbet for Anestesisspesialisten.no siden starten.

Jeg jobber i hovedsak som anestesisykepleier ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, men har i mange år gjort oppdrag for Anestesispesialisten.no.

Anestesispesialisten.no har utarbeidet veldig gode kvalitetssystemer som sikrer gode og fleksible løsninger både for booking av oppdrag, og gjennomføring av oppdragene med gode beskrivelser av utstyr og rutiner ved de forskjellige klinikkene man leverer anestesi.

Anestesispesialisten.no har jobbet systematisk med å standardisere utstyr og rutiner, slik at levering av generell anestesi hos klinkkene er forutsigbar og standardisert, til tross for et stort spenn i oppdragsgivere. Jeg må også nevne den geniale transportable anestesiriggen som er designet for å kunne ta med rundt til alle oppdragsgivere som ikke har utplassert eget anestesiutstyr. Denne riggen overgår det meste av anestesiutstyr jeg har brukt i mine 20 år som anestesisykepleier i det offentlige og private helsevesen. Gode rutiner og standardisering gir god pasientsikkerhet og kvalitet i behandlingen av pasienter i narkose.