Er du svensk og vil jobbe for Aneste Drift?

Aneste Drift har drevet med utleie av anestesitjenester i Norge i mange år . Det startet med anestesitjenester til tannklinikker og for pasienter med tannlegeskrekk. Ettersom behovet for anestesitjenester var ganske stort, utvidet vi etterhvert til å også omfatte anestesi for kirurgisk virksomhet på flere typer klinikker, som kirurgiske klinikker, sykehus og øyeklinikker. I dag tilbyr Aneste Drift alt av anestesitjenester og rådgivning for anestesivirksomheter.

Aneste Drift har nå tatt med seg sin kunnskap og erfaring med utleie av anestesitjenester og rådgivning til Sverige. Vi jobber mot å bli like godt etablert i Sverige og kunne flytte kvalifisert personell mellom begge landene.

Svensk og jobbe for Aneste scaled 1 1024x682 1

Aneste Drift tilbyr gode arbeidsforhold og frihet til å velge når du vil jobbe

Vi er et bemanningsbyrå med gode og ryddige arbeidsforhold, hvor du som arbeidstaker har kontroll over egen tid, og alltid vet hva som forventes av deg og teamet du jobber med. Som ansatt hos oss får til tilgang til vårt egenutviklede IKT-system Aneweb, som gir deg full oversikt over arbeidet som skal utføres.Man får også innsyn i alle bestillinger, forespørsler og generell logistikk. Våre ansatte er lojale og fornøyd med sin arbeidssituasjon.

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe som vikar for Aneste Drift

Ha papirene i orden og søk i god tid

Det er ikke så veldig komplisert å få tillatelse for å jobbe som anestesilege eller spesialsykepleier i Norge. Som nordisk statsborger kan du reise fritt mellom landene, og du trenger hverken oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse for å jobbe i Norge som svensk statsborger.

Det viktigste er at du har autorisasjon for å jobbe som lege eller spesialsykepleier i Norge. Vi anbefaler alle å søke i god tid, da behandlingstiden på denne søknaden vanligvis er opptil seks uker. I tillegg til krav om autorisasjon vil vi ha en søknad og utføre CV-sjekk. En anbefaling er alltid et pluss.

Her kan du søke om autorisasjon som lege og som spesialsykepleier i Norge.

Dersom du skal jobbe og oppholde deg i Norge må du ha et D-nummer. Dette er et midlertidig personnummer, slik at du kan få utbetalt lønn og betale skatt. D-nummer og skattekort får du ved å personlig møte opp på et skattekontor i Norge.

Kontakt oss her dersom du ønsker å søke jobb i Aneste Drift

Vi følger alltid Norsk standard for anestesi, også i Sverige

Den Norske standarden for anestesi er en godt etablert standard. Den er konstruktiv, fornuftig og intuitiv. Norsk standard for anestesi er gjennomarbeidet og revideres jevnlig for å være oppdatert i forhold til gjeldende lovgivning og praksis, i tillegg til teknologisk og medisinsk utvikling. En styrke med Norsk Standard for Anestesi er at det er et dokument som er utarbeidet av anestesileger og anestesisykepleiere sammen, og derfor fungerer som et rettesnor for hele det anestesiologiske teamet. Aneste Drift følger Norsk standard for anestesi i hele sin virksomhet, både i Norge og i Sverige.

Ta gjerne kontakt via e-post eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden dersom du har noen spørsmål om å jobbe hos oss i Aneste Drift.