Vi viktig narkose aktør

Anestesispesialisten.no arbeider kontinuerlig med å tilpasse sine tjenster til våre kunder sine behov og vår personell sine krav på sikkerhet.

Sikkerhet, tillit, kompetanse og dialog er våre kjennetegn!

Illustrasjon sykepleier

Anestesispesialisten.no- one stop shop for narkosetjenester

Vi drives av narkosepersonell og vår oppgave er å til enhver tid levere narkosetjenester til våre kundeklinikker som er tilpasset dem sine behov og på en måte som ivaretar vårt personell sin trivsel og er i tråd med demmes sine faglige krav.

Tradisjonelt har vi gitt narkose på små private tannklinikker, til pasienter med tannlegeskrekk, sprøyteskrekk, ekstrem brekningstendens og andre utfordringer, men i senere år også på klinikker som driver med øyeoperasjoner, ortopedi, urologi, gynekologi, plastikkirurgi og IVF-behandlinger samt på offentlige tannklinikker og sykehus.

Variasjonen i type oppdrag vi leverer på har økt betraktelig. Vi har en gjennomgående stor forståelse for privat og offentlig helse da eier Stefan Hauptig er anestesilege med erfaring fra offentlig og privat virksomhet i Sverige og Norge.

Vårt personell er håndplukket for å sikre flinke kollegaer som er hyggelige med pasienter og kollegaer. Vi har en egenutviklet IKT-løsning som sikrer at booking og kanselleringer er ryddige. Narkose drives alltid i henhold til Norsk Standard for Anestesi.

Hos kunden arbeider vi enten på faste narkoserigger, som er samme type utstyr du er vant til fra sykehus. Vi har også bygget opp flere mobile narkoserigger som har vist seg fungere utmerket på små klinikker. Før du arbeider med en slik sikrer vi at du får opplæring gjennom å arbeide med en kollega som har erfaring med en slik rigg. På de mindre frittstående klinikkene der du arbeider i små team er i utgangspunkt alle pasienter vurdert av oss før personell bookes.

Dersom du ønsker å arbeide med meget takknemlige pasienter og flotte, hyggelige og kompetente kollegaer er det bare å ta kontakt.

M V H Stefan Hauptig

Daglig leder, overlege anestesi

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Informasjon til personell som ønsker å vite mer om Anestesispesialisten.no som oppdragsgiver.