Jobbe som pensjonist hos Anestesispesialisten

Spennende å jobbe hos Anestesispesialisten som pensjonist

Hos Anestesispesialisten kan spesialsykepleiere og overleger jobbe når og så mye som de ønsker – uten at det påvirker pensjonsutbetalingen. – Her kan jeg fortsatt gjøre en viktig og meningsfull forskjell, sier anestesisykepleier Grethe Kjeilen. 

Grethe Kjeilen er pensjonert anestesisykepleier og har jobbet for Anestesispesialisten de siste fire årene. Hun forteller at hun ikke var moden for å avslutte sin karriere som anestesisykepleier.
 – Selv om jeg ble pensjonist hadde jeg fremdeles en lidenskap for pasientbehandling, og ønsket om å gjøre en forskjell var det samme. Anestesispesialisten tilbyr en unik mulighet for pensjonerte spesialsykepleiere og overleger til å bruke sin ekspertise og ferdigheter i en meningsfull jobb. For mange innebærer det å bli pensjonist slutten på yrkeskarrieren, men her kan jeg fortsatt ha en tilknytning til arbeidslivet og gjøre det jeg liker.

Verdsetter lang erfaring

Kjeilen opplever at Anestesispesialisten verdsetter erfaringene som spesialsykepleiere og overleger har opparbeidet seg gjennom et langt yrkesliv.
– Med mange års erfaring har du et unikt perspektiv som kan komme både pasienter og helseinstitusjoner til gode, forteller Kjeilen. – Anestesispesialisten kobler deg til helseinstitusjoner som trenger din ekspertise slik at du kan dele kunnskapen din og gjøre en forskjell.

Velg hvor mye du vil jobbe

– En av fordelene med å jobbe her er fleksibiliteten, understreker pensjonisten.
– Her har vi et oversiktlig system der jeg velger hvor jeg vil jobbe og hvilke vakter jeg vil ha. Jeg har full fleksibilitet. Dette gir meg frihet til å jobbe innen feltet du elsker, samtidig som jeg har tid til andre interesser, venner og familie.

Kan holde seg faglig oppdatert

Kjeilen forteller at hun også verdsetter muligheten til å jobbe i ulike miljø. – Enten du ønsker å jobbe på sykehus eller i klinikk, har Anestesispesialisten kontaktene. Slik kan du utvide horisonten, holde deg oppdatert innen faget, og jobbe med ulike team av helsepersonell. Jeg synes det er en spennende jobb.

Påvirker ikke alderspensjonen

Inntekt fra arbeid i privat sektor påvirker ikke alderspensjonen fra Statens pensjonskasse. – Du kan derfor arbeide så mye du vil gjennom Anestesispesialisten og fortsatt beholde full alderspensjon, avslutter den erfarne anestesisykepleieren.