Mulige pensjon forandringer i 2024

Hei kollega

Det foreligger et forslag fra Arbeids og inkluderingsdepartementet om endring i sykepleierpensjonsloven som sikrer at din inntekt som pensjonist blir innmeldt til KLP fra første minutt, ikke med et fritak på de første 20% av din arbeidsinnsats. 

Hensikten med dette er mest sannsynlig å sikre at de kollegaer med lave stillingsbrøk bygger opp en pensjonssparing. 

For dem av dere som ønsker å arbeide videre på deres gamle arbeidsplass må dere da enten ta full lønn og redusere deres pensjon eller arbeide til pensjonistlønn på 233 NOK/ t ( dersom arbeidsgiveren aksepterer det ) som tilsvarer sirka 380 kNOK dersom du arbeider 1640 timer / år. 

Her er link til proposisjonen fra Regjeringen. Når den evt vedtas vet jeg ikke: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-120-l-20222023/id2978499/?ch=1

Et stykke ned på denne siden er det noe mer lettforståelig. 
https://www.klp.no/pensjon/hva-er-nytt-pa-pensjon-i-ar

Dersom du velger å bruke din fritid på arbeid gjennom private bedrifter så gjelder ikke dette. Da kan du i prinsipp arbeide så mye du har lyst til. 

Anestesispesialisten.no har i mange år hatt mange pensjonister i rekkene, som fyller en viktig rolle hos oss. 

Les om noen av dem her: 
https://anestesispesialisten.no/personell/artikler/vikar-hos-aneste-drift-as/

https://anestesispesialisten.no/personell/referanser/hyggelig-og-svaert-kompetent-fagmiljo-med-fokus-pa-kvalitet-innovasjon-og-utvikling/

https://anestesispesialisten.no/klinikker/referanser/grethe-jobber-freelance-hos-anestesispesialisten/

Dersom du er trygg i din rolles om anestesisykepleier og fortsatt elsker anestesifaget så tar vi gjerne en prat med deg. 

Ta.gjerne kontakt med oss

Ønsker deg en fin dag og en fin pensjon. 

Daglig leder
Stefan Hauptig
Overlege Anestesi