Oppdrag ved både tannklinikker og kirurgiske klinikker for Anestesispesialisten

Anestesispesialisten tilbyr en unik og variert arbeidsplass for anestesipersonell. Gjennom årene har vi etablert et bredt nettverk av samarbeidspartnere. Våre ansatte får derfor kompetanse innenfor en rekke fagfelt.

Anestesispesialisten startet med et tilbud om narkose til voksne, friske pasienter ved private tannklinikker. I 2016 inngikk vi et samarbeid med offentlig tannhelse og utvidet tjenestene våre til å inkludere narkose for friske barn helt ned til 3 år. 

Vi har etter hvert utvidet tilbudet utfører nå anestesitjenester på klinikker innenfor flere medisinsk fagfelt 

  • generell kirurgi
  • urologi
  • ortopedi 
  • håndkirurgi
  • øyekirurgi
  • ryggkirurgi 
  • koloskopi
  • gastroskopi
  • gynekologi og IVF-behandlinger. 

I perioder utfører vi oppdrag innenfor medisinske spesialiteter på offentlige sykehus. Vi er stolte av å kunne tilby våre tjenester til et mangfold av pasienter.

Sjekk vårt brede nettverk av samarbeidspartnere.

Ledelse med erfaring

Vår daglige leder, Stefan Hauptig er utøvende anestesioverlege med lang og mangfoldig erfaring fra offentlig og privat sektor i både Norge og Sverige. Han er dedikert til trygg og forutsigbar drift av anestesitjenester til beste for pasientene.  

Varierte oppdrag gir god faglig utvikling.

Våre ansatte er kjent for å kunne tilpasse seg forskjellige arbeidsmiljø og trives i ulike kliniske miljøer. Dette legger grunnlaget for kontinuitet og kvalitet i våre anestesitjenester, der profesjonalitet, samarbeid og pasientomsorg er bærebjelkene.

Som en del av vårt team, arbeider du i et dynamisk og variert miljø som dekker et bredt spekter av medisinske fagfelt, fra grunnleggende tannbehandlinger til avanserte kirurgiske prosedyrer. Vårt personell kan utvikle sine ferdigheter og erfaringer i mange ulike settinger. Ta gjerne kontakt for uforpliktende samtale.