Slik starter du eget enkeltpersonforetak eller AS

Alle vikarer som tar oppdrag hos oss må ha et eget foretak, som de fakturerer oss fra. Hva slags foretak du velger å opprette er helt opp til deg, men som regel anbefaler vi enkeltpersonforetak som er det enkleste og mest oversiktlige. For deg som likevel er usikker på hva du skal velge og hvordan du går frem, forklarer vi dette her.  

Les også mer om hvordan du registrerer deg som vikar hos oss her.

pexels andrea piacquadio 3760067 scaled e1606748889453

Forskjeller på enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Når du skal starte eget foretak, har du flere selskapsformer å velge mellom. De to som sannsynligvis vil være mest aktuelle er enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Begge disse har sine fordeler og ulemper. Fordelene med enkeltpersonforetak er blant annet:

  • det er raskt å opprette, uten krav til aksjekapital
  • ingen arbeidsgiveravgift da du ikke selv regnes som ansatt i foretaket
  • mindre administrasjon – ingen krav til styre, stiftelsesdokument eller levering av årsregnskap

Den største ulempen med enkeltpersonforetak er at du selv står personlig ansvarlig for økonomien til foretaket ditt. Dette er imidlertid sjelden en relevant problemstilling for deg som bare skal bruke foretaket til å ta oppdrag gjennom Anestesispesialisten. 

For å starte et aksjeselskap må du betale inn en aksjekapital på 30 000 kr, noe som kan være mye dersom du skal starte selskapet alene. Det er aksjeselskapet, og ikke du personlig, som står ansvarlig for eventuell gjeld selskapet pådrar seg. Du har imidlertid flere formaliteter å forholde deg til enn med et enkeltpersonforetak.

ENK eller AS – hva skal jeg velge?

I hovedsak anbefaler vi at nye vikarer som ikke allerede har eget foretak oppretter et enkeltpersonforetak. Dette vil være tilstrekkelig for de aller fleste. Denne selskapsformen passer godt når du er den eneste som jobber for foretaket, skal bruke de inntektene som foretaket får inn, og verken har store årlige overskudd eller økonomisk risiko knyttet til virksomheten. Dette er også den mest oversiktlige selskapsformen når det kommer til drift og innbetaling av skatt. Les mer om skatt for enkeltpersonforetak her

For deg som tjener mer penger enn du bruker gjennom året, kan det derimot lønne seg å starte et AS. En av de største fordelene med et AS er nemlig at du selv styrer hvor mye av selskapets overskudd du tar ut i inntekt, og hvor mye du fører på selskapet. Pengene som føres på selskapet beskattes også av selskapet, med en lavere skattesats enn det du selv skatter på inntekten din. Ved å la deler av det du tjener hos oss stå igjen på selskapet, kan du dermed investere for fremtiden i fonder eller aksjer som ditt AS eier. Når du trenger kapital kan du selge dem og ta ut utbytte. 

Er du fremdeles usikker på hva som vil lønne seg for deg, vil vi minne om at et ENK alltid kan utvides til et AS dersom det blir aktuelt.

Hvordan opprette enkeltpersonforetak?

For å etablere enkeltpersonforetak må du ha fylt 18 år og ha en norsk forretningsadresse. Adressen må være på et fysisk sted, og postadresse kan ikke være en postboks. Du må også velge et navn på foretaket, og for enkeltpersonforetak må alltid etternavnet ditt være en del av foretaksnavnet.

Du registrerer foretaket ved å fylle ut skjemaet Samordnet registermelding hos Altinn og signere meldingen.

Å registrere et enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret er helt gratis. Når registreringen er fullført og behandlet, vil du få utdelt ditt organisasjonsnummer.

Les også mer om hvordan du starter enkeltpersonforetak på nettsidene til Altinn.

Du er nå klar for å ta oppdrag for Anestesispesialisten

Med eget foretak etablert og samarbeidskontrakt med oss underskrevet, er du klar for å ta oppdrag for Anestesispesialisten. Du vil få tilgang til Aneweb, som er vårt egenutviklede IKT-system der alle tilgjengelige oppdrag blir publisert. I systemet finner du all relevant informasjon om oppdraget og kan melde deg til de oppdragene du ønsker å ta. Vi ønsker at det skal være enkelt for vikarene våre å jobbe gjennom oss. Systemet er derfor godt gjennomarbeidet og svært brukervennlig. 

Hvis du har spørsmål rundt etablering av enkeltpersonforetak eller hvordan det er å jobbe hos oss kan du ta kontakt. Send oss en e-post eller skriv til oss i kontaktskjemaet nedenfor.