Valg av selskapsform for selvstendig næringsdrivende helsepersonell

Hvilken selskapsform du bør velge som selvstendig næringsdrivende helsepersonell avhenger av hvilken virksomhet som skal foregå. Her presenterer vi fordeler og ulemper ved enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Selvstendig næringsdrivende helsepersonell har høy fleksibilitet når det kommer til jobb. I motsetning til en som er fast ansatt ved en klinikk eller sykehus, og som må møte på jobb et fast antall dager mot en forhåndsavtalt lønn, kan en selvstendig næringsdrivende leie seg ut og jobbe så mye eller lite hen ønsker, og til de tidspunktene som passer best. Prisen du betaler for denne fleksibiliteten er risikoen for ikke å få nok oppdrag og dermed ikke nok inntekt. Mange som leier ut sin kompetanse gjør det ved siden av fast jobb.

Hvorvidt du som selvstendig næringsdrivende helsepersonell bør velge enkeltpersonforetak eller aksjeselskap, avhenger av hvilken virksomhet som skal foregå, og hvilken risiko som er involvert. Det er fordeler og ulemper ved begge selskapsformene.

Velorganiserte oppdrag scaled 1

Enkeltpersonforetak

En anestesisykepleier som er 60% fast ansatt ved et sykehus, og som ønsker å leie seg ut til klinikker en gang i blant for å oppnå opp mot 100% arbeid, kan med fordel drive et enkeltpersonsforetak. Vedkommende skal mest sannsynlig kun drive enkel regnskapsføring med lite fakturering, og da er denne selskapsformen enkel å administrere. Regnskapsløsninger som Fiken, PowerOffice og Tripletex gjør det enkelt for selvstendig næringsdrivende å drive oppgjør, altså fakturere for utførte oppdrag.

Hvis du har et enkeltpersonforetak ved siden av annen, fast jobb, vil det du fakturerer komme i tillegg til jobbinntekten din. Det vil si at din lønn som du betaler skatt på er din faste lønn fra din hovedarbeidsgiver, samt det du har tjent på enkeltpersonselskapet. Begge skattlegges som lønn sammen.

Les også: Forsikringsordninger for helsepersonell

Enkeltpersonforetaket er knyttet til din person

Et enkeltpersonforetak er direkte knyttet til din person. Det betyr at betyr at du og foretaket er en og samme. Fordelen med det er at det er enkelt å administrere, og det er lite som skal til for å begynne å fakturere oppdrag og få inn penger. Det er raskt og gratis å opprette i enkeltpersonforetak i Brønnøysundregisteret. Etter at du har registrert foretaket må du opprette en egen bedriftskonto, og når du integrerer banken din med regnskapssystemet, kan du begynne å sende ut fakturaer.

Ulempen med at foretaket er knyttet til din person, vil du hovedsakelig merke i møte med kreditorer. Hvis du skulle ende opp med å ikke kunne gjøre opp for deg i inkassosak, står du alene. Kreditorene kan i ytterste konsekvens ta dine personlige eiendeler, selv om du har påtatt deg en gjeld gjennom ditt enkeltmannsforetak.

Enkeltpersonforetak betaler ikke arbeidsgiveravgift

Som enkeltpersonforetak kan du jobbe på kontrakt hos andre, men du trenger ikke å betale arbeidsgiveravgift, da du ikke er ansatt i foretaket ditt. Arbeidsgiveravgiften er 14,1% av brutto lønn, så mesteparten av dette er penger du kan spare. Selv om du bør betale litt for et godt regnskapssystem, vil du få satt en del av denne summen til side.

Ulempen med at enkeltpersonforetak ikke betaler arbeidsgiveravgift, er at virksomheten ikke bidrar til folketrygden. Dermed har du ikke et like godt vern hvis du på grunn av sykdom eller uforutsette hendelser skulle miste anledning til å ta oppdrag i enkeltpersonforetaket ditt. 

Aksjeselskap

Det kan være lurt å opprette et aksjeselskap hvis virksomheten din skal skal stå for en stor del av, eller kanskje hele, inntekten din. Og jo større risiko virksomheten tar, desto større er sjansen for å bli involvert med kreditorer. Da er det fint at det rent juridisk er et lag mellom deg og virksomheten, og at den ikke er knyttet til din person. Det kan også være at du skal ta på deg andre typer oppdrag enn det du først begynte med, eller ansette noen. Med en gang virksomheten din består av flere enn bare deg, og det er flere avdelinger i foretaket som du må holde styr på, må du opprette et aksjeselskap.

I et aksjeselskap er du ansatt hos deg selv

En fordel med aksjeselskap er at du er ansatt hos deg selv, og kan velge å ta ut så mye lønn du vil. Ulempen er at hvis du tar ut lønn må du betale arbeidsgiveravgift, selv om du ikke har ansatte utenom deg selv. Hvis du tar ut opptil 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) får du derimot full dekning i folketrygden dersom noe skulle skje og du ikke kan stå for inntekten din selv. Tar du ut mer enn dette må du betale mer i arbeidsgiveravgift, men folketrygden vil likevel ikke dekke mer enn 7,1 G. Et lurt tips er å heller ta ut resten av pengene som utbytte utenom lønnen din. Disse pengene regnes ikke som lønn, og må ikke betales arbeidsgiveravgift av.

I et aksjeselskap står du også fritt til å ikke ta ut lønn, men heller ta ut alt som utbytte. Da slipper du å betale arbeidsgiveravgift. Ulempen med dette er at du da mangler vernet i folketrygden, på samme måte som ved enkeltpersonforetak.

Dersom du synes det er vanskelig å bestemme deg for hvilken selskapsform du bør velge, er det mulig å få hjelp av en regnskapsfører. For eksempel spesialiserer Folkvang økonomi seg på regnskap og økonomi for helsebedrifter.