Varierte oppdrag hos Anestesispesialisten

Som anestesilege eller anestesisykepleier hos Anestesispesialisten, får du tilgang til et bredt utvalg av oppdrag hos både private og offentlige klinikker. 
– Jeg får jobbe variert, samtidig som jeg kommer i kontakt med ulike fagmiljøer og utfordringer, sier anestesilege Jan Erik Nilsen.

Anestesispesialisten leverte de første årene narkosetjenester til små, private tannklinikker, da særlig for å hjelpe pasienter som har tannlegeskrekk, sprøyteskrekk, eller lignende utfordringer. 

Over tid er tjenestene utvidet til å inkludere klinikker som driver med øyeoperasjoner, ortopedi, urologi, gynekologi, plastikkirurgi, IVF-behandlinger, samt offentlige tannklinikker og sykehus.

Jan Erik Nilsen er anestesilege og har arbeidet med akuttmedisin i over 30 år. Han har jobbet som anestesilege på sykehus, ambulansefly, legehelikopter, og i bilambulanse. Nå tar han ekstravakter for Anestesispesialisten.

 

– Som anestesilege utfører jeg anestesi for pasienter som trenger det. Jeg vurderer nøye pasientens medisinske historie og tilstand for å velge passende anestesimetode, enten det er lokalbedøvelse, sedasjon eller generell anestesi, forteller Jan Erik

– Å jobbe på både private og offentlige klinikker gir meg muligheten til å jobbe variert, samtidig som jeg kommer i kontakt med ulike fagmiljøer og utfordringer. Det er aldri en kjedelig dag på oppdrag med Anestesispesialisten.

 

Anestesioppdrag ved tannklinikker 

Anestesispesialisten har lang erfaring med å behandle pasienter som krever narkose for ulike tannbehandlinger, fra mindre inngrep til mer omfattende prosedyrer.

– Det er utrolig mange mennesker som lider under dårlig tannhelse fordi de ikke klarer å gjennomføre en tannlegeundersøkelse. Dette kan skyldes tannlegeskrekk, angst for smerte, kraftig brekningsrefleks, eller andre utfordringer som gjør et tannlegebesøk vanskelig. Narkose under tannbehandling kan derfor være løsningen for disse, forklarer Jan Erik. 

– Jeg arbeider tett med tannleger for å sikre at pasientene er komfortable og smertefrie gjennom hele behandlingsprosessen. Personlig synes jeg det er veldig givende å møte nye pasienter og gi dem en god og trygg opplevelse.

Gjennom Anestesispesisten arbeider du på både private og offentlige tannklinikker, med behandlinger for både voksne og barn.

 

Kirurgiske klinikker gir oppdrag innen flere fagfelt

Anestesispesialisten er en totalleverandør av anestesitjenester og narkosevirksomhet til et bredt spekter av kirurgiske klinikker. Oppdragene varierer fra mindre inngrep til mer komplekse operasjoner innenfor fagfelt som ortopedi, plastikkirurgi, øyekirurgi, urologi (liten og stor kirurgi inkludert kreftkirurgi), ryggkirurgi, gynekologi og IVF behandlinger.

Med en omfattende erfaring med både privat og offentlig helsevesen, har Anestesispesialisten etablert seg som en solid partner for mange helseinstitusjoner. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for anestesi og sedasjon som møter de særskilte behovene til hver klinikk, samtidig som vi sikrer pasientsikkerhet og høy kvalitet på tjenestene.

–  En viktig del av jobben min er å håndtere anestesi for barn. Arbeid med barn krever en spesiell tilnærming. De kan være mer engstelige for medisinske prosedyrer. Det er viktig å trygge pasienten og forklare hva som skal skje slik at de forstår, føler seg trygge og komfortable, sier Jan Erik. 

 

Bli kjent med ulike sykehus gjennom oppdrag for Anestesispesialisten

Oppdrag på sykehus gjennom Anestesispesialisten åpner for en unik mulighet til å utforske forskjellige medisinske miljøer og arbeidskulturer, noe som igjen bidrar til å utvide din kliniske horisont og kompetanse. 

 

– Hvert oppdrag gir en unik mulighet til å møte nye utfordringer og lære noe nytt, enten det dreier seg om akuttmedisinske situasjoner eller avanserte kirurgiske prosedyrer. Dette forbedrer ikke bare dine ferdigheter, men gir deg også en uvurderlig innsikt i ulike pasientpopulasjoner og behandlingsmetoder, forteller anestesilegen.

På sykehusoppdrag får du muligheter til å arbeid med spesialpopulasjoner, inkludert barn og pasienter i høyere ASA-klasser, etter nøye vurdering.

 

Mobile narkoseenheter er en del av tilbudet

For små kirurgiske klinikker er det vanskelig å drifte en egen anestesivirksomhet. Anestesispesialisten tilbyr derfor en tjeneste med mobile narkoserigger.

Anestesispesialistens mobile anestesirigg er en innretning som inkluderer alt utstyret som er nødvendig for å kunne ha en pasient i narkose.

Oppdrag med mobile narkoserigger kan variere fra kortvarige inngrep til lengre prosedyrer på ulike lokasjoner.

 

Faglig utvikling

Oppdrag gjennom Anestesispesialisten gir deg kontinuerlig faglig utvikling gjennom varierte kliniske utfordringer. Du vil håndtere ulike miljøer og pasientgrupper, fra rutinemessige tannbehandlinger til komplekse kirurgiske inngrep. Dette styrker anestesiferdighetene dine og gir verdifull erfaring. Samtidig tilbyr Anestesispesialisten samarbeid og erfaringsutveksling med andre fagfolk som fremmer både faglig vekst og jobbtilfredshet.