Slik er det å jobbe som vikar hos Aneste Drift AS

Det er et stort behov for for anestesileger- og sykepleiere på norske klinikker. For deg som ønsker muligheten til ekstraarbeid ved siden av arbeid på sykehus eller pensjonisttilværelse, kan det være en gunstig løsning å knytte seg til et vikarbyrå. Vi samarbeider med tannklinikker og kirurgiske klinikker over hele landet, og tilbyr en sikker, fleksibel og forutsigbar arbeidssituasjon, med mulighet for å jobbe mer for den som ønsker det.

Ønsker du å bli vikar hos oss? Da vil vi gjerne at du kontakter oss her.

Medisinsk personell scaled 1

Jobb som vikar hos oss

Som vikar hos oss får du gode arbeidsbetingelser og en samarbeidspartner som kjenner din hverdag og din yrkesrolle. Anestesispesialisten er en trygg og pålitelig samarbeidspartner. For oss er det først og fremst viktig å være en profesjonell aktør. Vi forholder oss strengt til Norsk standard for anestesi med dess klare retningslinjer som ligger til grunn for alle samarbeidene vi inngår.

Arbeidskraft av høy kvalitet

Vi er opptatt av å ha høy kvalitet på den arbeidskraften vi formidler, både på det faglige og det personlige plan. Når vi leier ut arbeidskraft, leier vi i stor grad ut team og ikke enkeltpersoner. Dermed er det viktig at våre vikarer trives sammen og kan være fleksible på hvem de jobber sammen med. Vi tar en grundig vurdering før vi inngår samarbeid med vikarer, for å kunne garantere at våre kunder får levert den kompetansen og de ressursene de trenger. Dette mener vi også er en fordel for deg som jobber som vikar hos oss. 

Vår virksomhet eies og drives av anestesipersonell som jobber aktivt som anestesilege. Dette gir oss en unik forståelse for våre vikarer og hva som skal til for å bedre deres arbeidsforhold. Vi har vært i bransjen lenge, og dermed vært med på utviklingen i helsevesenet.

Vi ser potensial for videre utvikling fremover, og vi vil gjerne ha med flere kompetente anestesispesialister på laget.

Høy tilfredshet blant våre vikarer

For oss er det viktig at våre vikarer trives på jobb. Fornøyde vikarer yter bedre, og vi tror også at høy tilfredshet gjør at de ønsker å ta på seg flere oppdrag. Gjennom våre 12 år i bransjen har vi aldri vært nødt til å innstille en operasjon. Det er ganske unikt for vår type virksomhet, og vi mener det vitner om høy lojalitet og tilfredshet blant våre vikarer. Vikarene vi knytter oss til har høy integritet og arbeidsmoral, og vi vil at de skal være like stolte av å representere oss som vi er av å sende dem ut til våre samarbeidspartnere. 

Vi har også svært lavt frafall på våre vikarer. De fleste blir hos oss i mange år, og den største andelen av vår rekruttering skjer gjennom anbefalinger fra nåværende ansatte. Dette sikrer kvaliteten på det vi leverer så vel som på arbeidsmiljøet for de som jobber hos oss.

Enkel administrasjon med vårt IKT-system

Våre vikarer skal først og fremst kunne fokusere på sine faglige arbeidsoppgaver. I dette ligger det at de ikke skal behøve å bruke unødvendig tid på administrasjon. Vi har derfor utviklet et eget brukervennlig IKT-system, Aneweb, med tilhørende mobilapp. Her foregår arbeidsfordelingen på en måte som er ryddig både for oss og for våre vikarer. Dessuten inkluderer systemet sjekklister for utstyr og forbruksmateriell, for å sikre at dette alltid er på plass når et oppdrag skal utføres.

Her kan du lese mer om IKT-systemet Aneweb

Fleksibel arbeidshverdag 

Våre vikarer er selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetak eller egne aksjeselskap. Dette gir dem en fleksibel arbeidshverdag og muligheten til å ta på seg de jobbene de ønsker og har kapasitet til. Mange er pensjonister som ønsker å ta enkelte oppdrag på siden av pensjonisttilværelsen, noe som tilfører oss rikelig med både erfaring og kompetanse.

Flere av våre vikarer tar også oppdrag andre steder, i tillegg til oppdragene de får gjennom oss. Dette gjør at vi får nye, faglige innspill og oversikt over hva som rører seg i bransjen, noe vi benytter for å utvikle og forbedre egen leveranse. Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss? Send oss en e-post eller kontakt oss via kontaktskjemaet nedenfor.