En trygg plattform å jobbe ut ifra

Espen Lunøe jobber som anestesilege og har tatt oppdrag for Anestesispesialisten ved anledning gjennom flere år. I likhet med de fleste anestesilegene hos Anestesispesialisten har han en fast jobb ved siden av, og jobber til daglig fulltid på sykehus i Oslo. Lunøe synes Anestesispesialisten har bygget opp en god plattform for å ta på seg ekstra arbeid under ryddige forhold. 

–  Jeg tar oppdrag når jeg har tid og anledning. Det er en kjærkommen ekstrainntekt, og så er det fint med litt andre arbeidsoppgaver enn det man har ellers, sier han.

To hender som tar på seg hansker

Veldig strømlinjeformet

Anestesispesialisten gir anestesileger og -sykepleiere muligheten til å ta oppdrag når det passer for dem. Lunøe kom først i kontakt med dem etter å ha hørt via bekjente at de trengte flere anestesileger. Han mener systemet de har bygget opp fungerer svært godt.

– Alt går veldig ryddig for seg, både med det økonomiske og når det gjelder oppdragsinnkallelser. Det er veldig strømlinjeformet, sier han.

Å jobbe gjennom Anestesispesialisten er både fleksibelt og oversiktlig. Lunøe bestemmer selv hvor han ønsker å ta oppdrag, og velger i hovedsak å veksle mellom et utvalg tannklinikker. 

– Jeg liker å holde meg på færrest mulig steder, så det har blitt til at jeg tar oppdrag på de samme klinikkene. Oppdragene legges som regel ut noen uker i forkant slik at det blir mulig å planlegge litt fremover, sier han.

Godt samarbeid med klinikker og anestesisykepleiere

Lunøe forteller om et godt samarbeid mellom anestesipersonell og personalet på klinikkene han har tatt oppdrag ved. Selv om de alltid sendes ut i komplette anestesiteam, er det avgjørende at også personalet på klinikken har en viss forståelse for jobben de skal utføre.

– Det som er bra med Anestesispesialisten er at alt er så godt organisert. Det er ryddige oppdragstilbud og et bra datasystem som ligger bak. Det er lett å se hvem man skal jobbe med og å sjekke at alt av utstyr og medikamenter er på plass. Et trygt system er viktig, slik at det ikke dukker opp noen overraskelser. Det er sånt som er viktig for oss anestesifolk, forteller han.

Selv om han tar oppdrag på ulike steder, mener Lunøe at det alltid er ryddige arbeidsforhold. Klinikkene er ryddige og ordentlige og pasientene er alltid klarert for anestesi på forhånd. Dermed kan han som anestesilege fokusere på egne arbeidsoppgaver.

God støtte fra Anestesispesialisten

Noe som kan være utfordrende med å jobbe oppdragsbasert på utsendelse fra Anestesispesialisten, er at Lunøe som anestesilege sammen med anestesisykepleieren står alene med ansvaret uten noen form for backup på stedet dersom en vanskelig situasjon skulle oppstå. Han er likevel tydelig på at han får god støtte fra eier og daglig leder Stefan Hauptig og Anestesispesialisten når det er nødvendig.

– Stefan er veldig lett tilgjengelig og man får alltid rask respons. Det er en trygghet hvis man får spørsmål eller havner i situasjoner man ønsker å drøfte, sier han. 

Han påpeker at selv om det er anestesilegene som er ansvarlige ute på oppdrag, er det Stefan og Anestesispesialisten som står med hovedansvaret ettersom det er de som godkjenner pasienter og klinikker. Dette er et ansvar han mener de tar på alvor.

En trygg plattform å jobbe fra

På spørsmål om han vil anbefale Anestesispesialisten som arbeidsformidler til annet helsepersonell som ønsker å ta på seg midlertidige oppdrag, er Lunøe ikke i tvil.

– Ja, absolutt! Det er en trygg plattform å jobbe ut ifra. Pasientene er godkjent på forhånd, man jobber med erfarne anestesisykepleiere og det ligger et trygt apparat bak. Alt er veldig godt organisert, avslutter han.