Hva er ASA-klassifisering av pasienter?

I forkant av et kirurgisk inngrep er det viktig å kartlegge pasientens helsetilstand. Dette sikrer god og riktig behandling, utført av helsepersonell som er egnet for jobben og med adekvat nivå av ressurser og utstyr. ASA-klassifisering er et system som brukes for å vurdere hver pasients helsetilstand, og hvorvidt behandling med anestesi vil være forsvarlig i det enkelte tilfelle.

Moderne anestesi er meget sikker, men fremdeles ikke helt uten risiko for komplikasjoner. Derfor er det viktig for oss i Aneste å forholde oss til dette klassifiseringssystemet. Det skal være trygt å bli behandlet av vårt personell, og vi sørger for at din helse blir ivaretatt gjennom hele behandlingsløpet.

Familie hos doktor e1600689344351

ASA-klassifiseringens fem klasser

Det er American Society of Anesthesiologists som har utviklet klassifiseringssystemet for å vurdere risiko ved bruk av anestesi. Klassen du blir plassert i reflekterer din helsetilstand, uavhengig av hvilket inngrep du skal ha utført. Selve klassifiseringen utføres av en godkjent anestesilege. Samlet gir klassifisering, alder på pasienten samt kunnskap om inngrepet som skal utføres, et godt grunnlag for å vurdere hvorvidt det er forsvarlig å legge deg i narkose for det inngrep du er planlagt til.  

ASA plasserer pasienter i følgende fem klasser: 

Klasse 1

Pasienter i klasse 1 defineres som helt friske. Dette er sunne, unge mennesker uten psykiske eller fysiske lidelser og som røyker mindre enn fem sigaretter per dag. Her vil anestesi medføre liten risiko.

Klasse 2

Klasse 2 er for pasienter med en lidelse som det på en eller annen måte kompenseres for. Lidelsen påvirker ikke pasienten i det daglige, men kan sette begrensninger når det skal utføres inngrep eller anestesi tekniske tiltak. Ett eksempel kan være en pasient med høyt blodtrykk eller astma, som ikke har noen problemer med sykdommen når den er korrekt medisinert. 

Klasse 3

Dette er pasienter med en alvorlig lidelse som setter faktiske funksjonelle begrensninger. Det kan for eksempel være diabetes med organkomplikasjoner eller en mer alvorlig lungesykdom. Her må vi gjøre en mer omfattende vurdering med tanke på egnethet til narkose. Noen pasienter kommer derfor avvises i denne gruppen. En viktig faktor i denne gruppen er også vekten, da pasienter med BMI >40 er ASA 3. 

Klasse 4

I klasse 4 finner vi pasienter som har en livstruende organisk sykdom eller lidelse. Denne trenger ikke å være relatert til inngrepet som skal utføres, men kan likevel sette føringer for behandlingsløpet.

Klasse 5

I denne klassen plasseres pasienter det ikke er forventet at vil overleve de neste 24 timene, uavhengig av om de får utført kirurgi eller ikke. 

Se også en mer fullstendig oversikt her.

Pasientsikkerhet kommer alltid først

For oss kommer sikkerheten til pasientene alltid først. Vi tar derfor en grundig vurdering av hver pasient før vi sender ut personell i forbindelse med et oppdrag. I hovedsak behandler vi pasienter i klasse 1 og 2. Dette har vi kompetanse til, og vi er kjent med eventuell risiko for pasienter i disse klassene. 

For pasienter i høyere klasser vil det ofte kreves mer avansert utstyr, men også mer etterbehandling i etterkant av inngrepet. I slike tilfeller er det ikke alltid like hensiktsmessig å benytte tjenestene vi kan tilby. Vi står imidlertid gjerne for den innledende vurderingen og kartleggingen.

For mer informasjon om ASA-klassifisering av pasienter kan du sende oss en e-post eller benytte kontaktskjemaet nedenfor.

Den viktigste innsikten er at alle pasienter fortjener og krever en individuell vurdering av en erfaren anestesilege i forkant av hver narkose.