Trygg og mobil narkose

Anestesispesialisten.no – leverer narkosetjenester  tilpasset ulike behov med pasientens sikkerhet i fokus. Vi kan til enhver tid levere narkosetjenester til tannklinikker, sykehus og andre klinikker.

sykepleier anestesispesialisten

Kompetente team med pasientens sikkerhet i fokus

Totalløsning innen narkose for dine pasienter

  • Tannklinikken arbeider som normalt, vi tar oss av alt som har med narkose å gjøre. Behovsutredning, prosjektering, innkjøp, drift, logistikk, medisinske vurderinger, bemanning og organisering.


Mobile narkoserigger med personell

  • Vi har narkoserigger som kan leies ut på kort varsel, med personell. Dette gir økt verdi til din klinikk da du kan tilby narkose uten noen foregående investeringer med oppbinding av kapital.


Personell til faste narkoserigger

  • Vårt team kommer til din klinikk og håndterer alt som har med narkosen å gjøre.
    Vi kan arbeid som et vikarbyrå for narkosetjenester til din klinikk.


Vi har ulike løsninger enten om du kun trenger personell, eller komplett anestesi behandling for dine pasienter. Våre tjenester tilpasses din klinikk sine behov.

Tannlegeskrekk, sprøyteskrekk, ekstrem brekningstendens, allergi mot lokalanestesi, angst, PTSD, Autisme eller andre årsaker til samarbeids vanskeligheter i behandlingssituasjonen gjelder alle type inngrep. Narkose eller sedasjon kan være en god løsning for pasienter med mange ulike problemstillinger innen ulike tannbehandlinger.

Siden 2007 har vi i anestesispesialisten.no behandlet pasienter med narkose under mange ulike type tannbehandlinger av varierende omfatning. Dette går fra behandling av kariesangrep, sanering av infeksjoner, trekking av tenner, rotfyllinger implantatbehandling og fjerning av rotrester og visdomstenner.

Narkose gjør at pasienten ikke er bevisst under behandlingen, dette løser problemstillinger rundt sprøyter og lokalbedøvelse, odontofobi, kraftig brekningsrefleks, pasientens angst eller kompliserte langvarige behandlinger.

Med omfattende erfaring innen drift, prosjektering, lean tjenestedesign, digitalisert arbeidsflyt og gjennomgående bred forståelse for privat og offentlig helse, tilbyr vi trygg og tilpasset narkose og sedasjon for alle tannlege pasienter i hele Norge.

Vårt anestesi og operasjonspersonell er håndplukket for å sikre kompetanse innen vårt fagfelt. Våre narkosetjenester drives alltid i henhold til Norsk Standard for Anestesi, enten på faste narkoserigger på klinikkene eller med en av våre mobile narkoserigger.

Vårt web baserte bookingsystem, Aneweb, er egenutviklet og sikrer ryddige bookinger og eventuelle kanselleringer samt forenkler all logistikk og sikrer informasjonsflyt mellom oss, kunder og personell.

Av sikkerhetsmessige årsaker arbeider vi hovedsakelig med voksne pasienter i ASA klasse 1 og 2, men etter individuell vurdering kan vi behandle ASA 3 pasienter. På enkelte klinikker behandler vi barn med spesielt utvalgt personell.

Vår medisinsk ansvarlige anestesioverlege Stefan Hauptig er ansvarlig for alle medisinske vurderinger, slik at pasientsikkerheten blir godt ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Dersom du ønsker å lese mer om oss og dersom du ønsker å komme i kontakt med en klinikk som bruker oss her

Kontakt oss direkte for en informativ og uforpliktende samtale her eller meld deg på å delta i webinar om narkosetjenester på tannklinikker

Har du noen spørsmål- se FAQ

Vi tilbyr en totalløsning for anestesitjenester med behovsinventering, prosjektering, oppstart, drift og effektiv organisering. Vi har også mobile anestesirigger, slik at vi kan komme til din klinikk med alt nødvendig utstyr. Dette gir økt verdi og effektivitet, både for pasienter og klinikkeiere!

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Informasjon til tannleger som lurer på ting vedrørende narkose, hvordan du som tannlege kan drive narkose, informasjon om våre mobile narkosetjenester og annen nyttig informasjon.