Enklere hverdag med mobil anestesirigg

Smil Tannlegesenter har tre tannklinikker i Oslo, og spesialiserer seg blant annet på behandling av pasienter med tannlegeskrekk. For å gi pasientene en trygg og komfortabel tannlegeopplevelse, tilbyr de muligheten for full narkose under behandling.

For at det skal være mulig å tilby pasientene full narkose, har Smil Tannlegesenter hatt et langvarig samarbeid med Anestesispesialisten. I tillegg til å leie inn anestesiteam til å bistå under behandlingene, benytter de også Anestesispesialistens mobile anestesirigg.

jonathan borba wzV17t k3k0 unsplash scaled e1601295269362

Den mobile riggen gjør hverdagen enklere!

Smil Tannlegesenter er blant de tannklinikkene i Norge som har mest erfaring med å behandle pasienter under narkose. Styreleder Alireza Sorodi forteller at det er svært verdifullt for dem å kunne tilby full narkose i tilfeller hvor det er utfordrende å utføre tannbehandling med lokal anestesi. 

– Vi opplever stor pågang av pasienter med tannlegeskrekk, og de er naturlig nok ikke så glad i å gå til tannlegen. Derfor er det så viktig for oss å skape et trygt miljø for pasientene våre, sier Sorodi.

Selv om de ofte behandler pasienter under narkose, er det likevel ikke aktuelt for dem å investere i eget anestesiutstyr til deres tre klinikker. Smil Tannlegesenter er derfor godt fornøyd med at Anestesispesialisten kan stille med alt nødvendig utstyr, gjennom deres mobile anestesirigg.

– Den mobile riggen gjør livet mye enklere for oss. Den gjør det mulig for oss å behandle pasienter raskt og på den klinikken de allerede har besøkt. Logistikken blir enklere, og pasienten slipper den ekstra belastningen av å besøke forskjellige klinikker, sier Sorodi.

Ressurskrevende å investere i eget anestesiutstyr

Han forteller at å investere i eget utstyr ikke vil være økonomisk lønnsomt for dem. Med flere klinikker er det ikke aktuelt å bygge opp en egen rigg på hver lokasjon. De ønsker heller ikke å bygge opp en rigg på én av klinikkene, nettopp fordi de ikke vil flytte pasientene rundt. 

– Det er veldig kostbart å bygge opp en sånn rigg internt. Utstyret krever også vedlikehold, og det krever kompetanse for å holde delene på en rigg oppdatert. Alt må holdes ved like, og med den mobile anestesiriggen slipper vi å ta dette ettersynet selv, sier Sorodi.

Enkel koordinering av personell og utstyr

Når det skal utføres behandlinger med narkose, kreves et tett samarbeid mellom alle involverte. Det er mye som må koordineres, og ofte på kort tid. Ved behandling av pasienter med tannlegeskrekk er det spesielt viktig at alt går smidig for seg, slik at ikke opplevelsen blir en større påkjenning for pasienten enn den allerede er. 

For Sorodi er det avgjørende at Anestesispesialisten kan være så fleksible, både når det gjelder å skaffe personell og å stille forberedt med alt nødvendig utstyr.

– Vi tilbyr narkose på kort varsel, og føler at Stefan og teamet forstår at vi har dette behovet. Nå har vi også mye erfaring med å jobbe sammen med team fra Anestesispesialisten. Vi har lært mye av hverandre og spiller hverandre gode, sier han. 

De ansatte på tannklinikkene har blitt veldig glade i anestesiteamet. Samarbeidet fungerer ypperlig, noe som gir en trygghet når de jobber med sensitive pasienter. Ettersom anestesiutstyret ankommer sammen med anestesiteamet, settes det alltid av god tid for å rigge opp og gjøre alt klart før pasienten møter opp for behandling. 

– Teamet fra Anestesispesialisten er tidlig på plass sånn at de får satt opp og testet utstyret på forhånd. Pasientens trygghet er det viktigste og derfor er det viktig at alt er stabilt og kontrollert, sier Sorodi.

Trygg behandling av pasienter under narkose

Sorodi er opptatt av at alle som behandler deres pasienter er trygge på sine oppgaver og har den nødvendige erfaringen og kompetansen. Dette gjelder både eget og innleid personell. Han har alltid full tillit til team de leier inn fra Anestesispesialisten.

– Teamet fra Anestesispesialisten er alltid godt kjent med eget utstyr, og gir trygghet i kritiske faser som innsovning og oppvåkning. Jeg føler meg alltid trygg når vi behandler våre pasienter under narkose, sier han. 

Også pasientene er svært godt fornøyd med at Smil Tannlegesenter har dette tilbudet i alle sine klinikker.

Kan varmt anbefale mobil narkoserigg fra Anestesispesialisten

På spørsmål om han vil anbefale Anestesispesialisten og deres mobile narkoserigg til andre som ønsker å tilby narkose, men ikke har eget utstyr, er Sorodi ikke i tvil.

– Ja, og spesielt til klinikker som oss, som har flere lokasjoner. Da er det absolutt både lønnsomt og praktisk!