Fleksible anestesitjenester med mobil anestesirigg

Med vår mobile anestesirigg kan vi tilby fleksibilitet og være en tilpasningsdyktig samarbeidspartner for klinikkene som benytter tjenestene våre. Tilbudet gjør at også klinikker uten eget utstyr til å utføre full narkose, kan tilby dette til sine pasienter. Den mobile riggen er komplett utstyrt med alt av medisinsk utstyr, medisiner, medisinsk gass og forbruksartikler som er nødvendig for å utføre generell anestesi. Vårt personell pakker effektivt riggen opp og ned, og kan i prinsippet ta den med seg overalt hvor det er behov.

anestesiutstyr scaled e1600690492128

Kostnadseffektiv løsning for klinikker med sporadisk behov for anestesi

En utfordring vi vet mange har når det gjelder utstyr til bruk ved anestesi, er at det er en kostbar investering. Selve investeringskostnaden er forholdsvis høy, og i tillegg vil det gå med ressurser til vedlikehold av utstyret. Forbruksutstyr og medikamenter må fornyes ved utløpsdato samtidig som kompetansen på kontroll av utstyret er lav dersom ikke narkose er en del av klinikkens normale virksomhet, som for eksempel på en tannklinikk.

Dersom klinikken bare benytter seg av anestesi en gang innimellom, vil investering i eget anestesiutstyr derfor ikke nødvendigvis være lønnsomt og egentlig ganske upraktisk. Ikke minst så tar en rigg og alt av forbruksvarer mye lagerplass. Da kan det være en bedre løsning å leie personell og mobilt anestesiutstyr fra oss.

Perfekt for klinikker i overgangsfaser

Flere av dem som benytter seg av vår mobile anestesirigg i dag, er klinikker som er i en overgangsfase. Det er et tilbud som egner seg godt for klinikker i vekst eller som vurderer å utvide tilbudet sitt. Noen ønsker å teste ut om full anestesi er noe de ønsker å tilby sine pasienter. Andre vil vite om etterspørselen vil være stor nok til at det vil være bærekraftig å gjøre investering i eget utstyr på sikt.

Med den mobile anestesiriggen får du muligheten til å prøve deg frem i den perioden du ønsker, uten å binde kapital eller ta forhastede beslutninger. Noen finner også ut at leie av utstyr er den beste løsningen for dem på sikt likevel. 

Det er også mulig for klinikker som har anestesiutstyr til en enkelt operasjonsstue å leie inn en eller to mobile anestesirigger og derigjennom drive virksomhet på flere behandlingsrom samtidlig. Dette er kostnadseffektivt.

Del på kostnadene for anestesiutstyr

Når du leier den mobile anestesiriggen vår, deler du heller utstyrskostnaden med andre klinikker som velger den samme løsningen. For klinikker med sporadisk behov for anestesi vil dette gi en lavere kost per behandling, noe som kan lønne seg rent økonomisk.

Den mobile anestesiriggen eliminerer også problemstillingen med at forbruksmateriell som regel leveres i store forpakninger. Dersom klinikken ikke benytter anestesi så ofte, kan det være vanskelig å få brukt opp materiellet før holdbarheten utløper. Det kan også være utfordrende å vurdere hvorvidt utstyr og materiell er operativt når man ikke benytter det selv til daglig. 

Ettersom riggen kommer med alt nødvendig forbruksmateriell, vil det ikke være nødvendig for klinikken å kjøpe inn og lagre dette selv. Dette sparer både tid, penger og lagringsplass.

Gode rutiner for opplæring og bruk

For din klinikk er det trygt og enkelt å benytte vårt anestesipersonell med den mobile riggen. Du vil alltid få personell som har fått opplæring og har erfaring med å bruke utstyret. Vikarene våre kjenner utstyret og har gode rutiner for opp- og nedpakking. 

Å leie komplett anestesiutstyr sammen med vårt personell er med andre ord like trygt og funksjonelt som å ha eget utstyr i klinikken.

Kontakt oss for mer informasjon

Vil du vite mer om å leie vår mobile anestesirigg fremfor å investere i eget utstyr, eller lurer på om leie av anestesipersonell kan være en god løsning for din klinikk? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale. Du kan sende oss en e-post eller benytte kontaktskjema her.