Grunner til å gi narkose under tannbehandling

Narkose er en generell bedøvelse av kroppen som gjør at pasienten sover og ikke kjenner smerte. Det er flere grunner til å gi en pasient narkose under tannbehandling.

chair 2584260 1920 1

Narkose ved sterke smerter

Fordi narkose gjør at pasienten ikke føler smerte, muliggjør den visse typer kirurgiske inngrep som ellers ikke hadde vært mulig å utføre. En mulig grunn til å gi narkose ved tannbehandling, er at lokalbedøvelse ikke er tilstrekkelig, grunnet for eksempel samtidlige nervesmerter av kronisk natur eller en stor infeksjon I munhulen. Under sterke smerter er det vanskelig for pasienten å ligge i ro, det er ubehagelig og i tillegg blir det sympatiske nervesystemet aktivert. Det setter i gang en rekke reaksjoner i kroppen, som for eksempel høyt blodtrykk og høy puls. . Ved å gi narkose unngår man disse reaksjonene, og inngrepet blir enklere å gjennomføre og mer behagelig for pasienten.

Et viktig komponent er at angst og smerte på mange måter samvirker, er man engstelig er det vanskelig å oppleve at man er godt nok smertelindret.

Intubasjonsnarkose for å beskytte luftveiene

Noen ganger brukes sedasjon for å fasilitere tannbehandling. Når man sederer en pasient, kan man til stor del bruke samme legemidler som ved narkose, bare i lavere doser. Pasienten slapper av og opplever mindre stress enn når den er våken. Som ved de fleste medisinske tiltak, så finnes det også ulemper. Et av dem er at pasienten har nedsatt evne til å beskytte sine egne luftveier, altså til å unngå at de får noe som ikke skal være der ned i pusterøret. Under narkose må det brukes en type rør med en oppblåsbar ballong på enden (dette kalles intubasjon) som beskytter luftveien mot fremmedlegemer. Gjennom dette bistår anestesipersonellet med inn- og utånding. Vi bruker intubasjonsnarkose som en standard metode hos oss, da vi mener at dette er sikrere for pasienten.

Narkose ved andre fysiologiske utfordringer

Til de fleste typer tannbehandling holder det med lokalbedøvelse for å få utført inngrepet. For pasienter flest fjerner dette smertene og fungerer som en bra løsning. Når noen trenger narkose under slike tannbehandlinger, er det gjerne på grunn av noe annet enn smertene. Det kan for eksempel være en svært sensitiv brekningsrefleks som gjør at pasienten ikke kan ha tannbehandlingsutstyr i munnen. Det kan også være at pasienten skal gjennomgå så omfattende og langvarig tannbehandling at det rett og slett ikke er mulig for vedkommende å gape så lenge, eller at det av ulike årsaker ikke er mulig for pasienten å ligge helt stille. Det finnes også noen få mennesker som er allergiske mot lokalbedøvelsen, eller som opplever at den ikke har noen effekt, grunnet for eksempel Ehler Danlos Syndrom. Da er narkose den eneste løsningen for å få utført inngrepet.

Narkose ved psykiske utfordringer

For andre er det psykiske utfordringer som gjør at det er nødvendig å gi narkose. Det kan være angst og panikkanfall, eller alvorlig tannlegeskrekk (odontofobi), for eksempel utløst av dårlige erfaringer hos tannlege tidligere i livet.

Enkelte har vært utsatt for tortur eller andre overgrep og lider av posttraumatisk stress. Disse pasientene kan få hjelp i offentlige TOO-team (tortur, overgrep og odontofobi) som i første hånd arbeider med eksponeringsterapi og tilrettelagt tannbehandling. De kan få store vanskeligheter i situasjoner der de mister kontrollen, og det er fare for at tiden i tannlegestolen gjør at de retraumatiseres. Enkelte ganger gis narkose i samråd med TOO-teamene på offentlige tannklinikker, spesielt når behandlingsbehovet er akutt eller meget omfattende og smerter i tennene er til hindring for eksponeringsterapi. Ved å bruke narkose på disse pasientene, slipper de den store psykiske belastingen som selv enkel tannbehandling kan gi. Dersom man er del av TOO-tilbudet, er eventuell narkosebehandling gratis som en del av det offentlige tannhelsetilbudet.

Les mer om offentlig støttet narkose til blant andre TOO-pasienter her.

Enkelte pasienter ønsker å få narkose for å unngå psykisk belastning uten å gå via TOO-teamene. De møter vi ofte på ulike private tannklinikker der vi behandler polikliniskt. Hvorvidt det da er mulig å få offentlig støtte til noen deler av behandlingen, via HELFO-refusjon eller støtte fra NAV, må undersøkes via tannlegen. Vi har også mange pasienter som betaler narkosen privat for å få hjelp raskt eller fordi de ikke er motiverte til å gjennomføre eksponeringsterapi.

Når pasienten ikke evner å samarbeide

Noen mennesker har ikke evnen til å samarbeide med tannlegen slik at inngrepet kan utføres. Det kan være problematisk å få dem til å forstå hvorfor de må sitte i tannlegestolen og få dem til å samtykke til behandling. I denne pasientkategorien finner vi for eksempel barn, personer med demens eller nedsatt kognitiv funksjon, som psykomotorisk utviklingshemming. Narkose kan være  en god løsning i slike tilfeller, slik at pasientene får utført nødvendig behandling.

 Ønsker du å lese mer om å gi narkose til personer med manglende samtykkekompetanse?

Les også:  Narkose ved tvangsvedtak og til pasienter som har verge