Bruk av narkose ved tannbehandling

Mange vegrer seg for å gå til tannlegen selv for mindre behandlinger eller enkle undersøkelser. Dette er et hyppigere og større problem enn de fleste er klar over. Jo mer omfattende og ubehagelig inngrepet som skal utføres oppleves, desto mer naturlig er det at vi gruer oss. Å slippe belastningen av å være våken under inngrepet kan gjøre prosessen mer overkommelig for mange pasienter. For pasienter som av ulike årsaker ikke kan få utført tannbehandling eller oralkirurgiske inngrep i våken tilstand, kan derfor anestesi være et aktuelt alternativ.

Vi leier ut profesjonelle anestesiteam til tannklinikker og oralkirurgiske klinikker. Med dette bidrar vi til mer positive tannlegeopplevelser for pasienter over hele landet.

dame hos tannlegen smiler

Anestesi ved tannbehandling

Da vår virksomhet startet opp i 2007 som bedriften Anestesispesialisten med Stefan Hauptig, bisto vi først og fremst med spesialister i anestesi for tannbehandling. Selv om virksomheten har utvidet seg betraktelig siden den gang, er fremdeles tannklinikker blant våre viktigste kunder. Dette er dermed et felt vi har høy kompetanse på, med lang erfaring.

I motsetning til ved en rekke andre kirurgiske inngrep, så er ikke anestesi mot smerter en nødvendig forutsetning for at tannbehandling skal kunne utføres. Ved tannbehandling benyttes narkose nærmest utelukkende for å berolige pasienten og få han eller henne til å sitte rolig i stolen og håndtere selve behandlingssituasjonen. Normalt sett benyttes anestesi i kombinasjon med lokalbedøvelse. Når pasienten er bevisstløs ved hjelp av anestesi, er det enkelt for tannlegen å legge lokalbedøvelse, hvilket i sin tur medfører at det vil være behov for lavere doser narkosemidler. Det gir en raskere oppvåkning med få eller ingen bivirkninger i etterkant. 

I tillegg til ved tannlegeskrekk, kan anestesi være egnet for pasienter med kraftig brekningstendens. Det kan også være velbegrunnet med generell anestesi dersom inngrepet er usedvanlig langvarig eller omfattende. Ved fysisk eller psykisk sykdom som gjør inngrepet vanskelig å gjennomføre vil også anestesi være et alternativ. Vi har en økende andel barn som får narkose i vårt samarbeid med offentlig tannhelse, dette for å forebygge utvikling av tannlegeskrekk.

Anestesi ved tannlegeskrekk

Når vi tenker på bruk av anestesi ved tannbehandling, er tannlegeskrekk den årsaken som forekommer oftest. Tannlegeskrekk er noe mange sliter med.

Å benytte anestesi vil gjøre det mulig å få utført presserende inngrep uten smerter, og vil kunne forhindre en forverring av tannlegeskrekken. Det vil imidlertid sjelden kurere tannlegeskrekk, kun eliminere problemet på kort sikt. Ideelt sett ønsker vi å bidra til en mer permanent behandling som kurerer tannlegeskrekken. 

Kognitive behandlingsmetoder som eksponeringsterapi har vist seg å ha god effekt. Aneste Drift samarbeider i Viken fylkeskommune med fylkeskommunale TOO team som behandler med denne metoden.

Pasientgrupper med spesielle behov

Pasienter med angst for å gå til tannlegen kan være en utfordrende pasientgruppe, ettersom det kan finnes utallige årsaker til at pasienten finner situasjonen vanskelig. Dette stiller høye krav til teamet som skal være involvert i behandlingen. Ved tannbehandling tar gjerne anestesilegen en større rolle, utover det å styre anestesien. Det vil være like viktig å kommunisere med pasienten på en god måte for å få pasienten til å føle seg trygg og avslappet. 

Vår lange erfaring med å bistå små og store tannklinikker med anestesi er en fordel når pasienter med spesielle behov skal behandles. Vi gjør alltid vårt ytterste for å tilrettelegge for et behandlingsløp som får den enkelte pasient til å føle seg komfortabel og ivaretatt.

Vi gjør tannlegebesøket til en god opplevelse

Tannlegeskrekk er i mange tilfeller et resultat av tidligere opplevelser. Dersom du har hatt en negativ opplevelse hos tannlegen, vil du sannsynligvis forvente at neste besøk skal være tilsvarende ubehagelig. Vi ønsker å bidra til å snu på disse forventningene, og gjøre et tannlegebesøk til en hyggelig og positiv opplevelse. Dette gjør vi gjennom god informasjon og behandling, i tillegg til å bygge tillit hos pasienten. 

På denne måten kan også anestesi skape en god opplevelse hos tannlegen som kan fungere som motvekt mot tidligere traumatiske opplevelser. Dersom det er det som skal til for å få pasienten til å sette seg i tannlegestolen, og senere forlate klinikken med en følelse av at dette var enkelt og smertefritt, vil anestesi kunne bidra til at tannlegebesøket kanskje ikke føles like skremmende neste gang. 

Vil du vite mer om anestesi ved tannbehandling kan du sende oss en e-post eller benytte kontaktskjemaet her.