Aneste Drift tilbyr rådgivning i forbindelse med oppstart av anestesivirksomhet

Har din virksomhet behov for anestesitjenester? Aneste Drift tilbyr rådgivning innenfor alle områder i forbindelse med oppstart av anestesivirksomhet. Vi har gode rutiner for kontroll av personell og utstyr, i tillegg til et egenutviklet IKT-system som effektiviserer og forenkler alle logistiske prosesser i virksomheten.

Radgivning oppstart

Alltid rådgivning og dialog før oppstart

Aneste Drift er stolte av å drive en profesjonell og ryddig virksomhet, og det er avgjørende for oss at våre partnere har samme målsetting. Derfor har vi alltid rådgivning og dialog med nye partnere i forkant av oppstart. Dette er for å sørge for at vi er enig i hvilken praksis som skal gjennomføres, og slik finner vi den beste løsningen for begge parter.

Ved rådgivning bistår Aneste Drift med behovsinventering, prosjektering og innkjøp, samt hjelp til oppstart og drift av narkosevirksomhet på ulike klinikker. Vi kommer med løsningsforslag på ulike utfordringer som de ulike klinikkene kan møte ved oppstart og drift, og bistår med implementering av nye rutiner. Vi vil også bistå ved bestilling av utstyr og medisiner som må være på plass før oppstart. Alle våre samarbeidspartnere får tilgang til IKT-systemet Aneweb. Systemet forenkler kommunikasjonen mellom oss og din virksomhet, og innfører gode rutiner for blant annet sjekk av utstyr og bestilling av medisiner og forbruksvarer. 

For at virksomheten skal kunne drive en etisk forsvarlig og trygg narkosevirksomhet vil vi også komme med faglige retningslinjer og prosedyrer som skal følges, og vi krever å få vurdere pasienter som skal legges i narkose.

Ønsker du å starte opp med anestesivirksomhet på din klinikk? Ta kontakt med oss via e-post eller bruk vårt kontaktskjema nederst på siden.