Slik forbereder man narkosepasienter

Narkosepasienter hos tannleger skiller seg fra andre pasienter ved at behandlingen gjerne er mer kompleks. Pasientene trenger mer oppfølging og informasjon fra omgivelsene, samt grundige vurderinger i forkant. Her kan du lese om hvordan man går frem for å forberede narkosepasienter.

dame hos tannlegen smiler

Narkosepasienter – vurdering av behov og helsetilstand

Som et første ledd i å forberede narkosepasienten, må tannlegen vurdere om pasienten har behov for det. Eksempler på situasjoner der narkose er nødvendig eller gunstig, er svært omfattende eller smertefulle inngrep, dersom pasienten har tannlegeskrekk eller kraftig brekningstendens. Enkelte pasienter har dårlig effekt av lokalanestesi, for eksempel mange med Ehlers-Danlos’ syndrom. Pasienter med uttalt sprøyteskrekk er relativt vanlige, mens genuin allergi mot lokalanestesi er meget uvanlig.

Les mer om grunner til å gi narkose under tannbehandling.

Etter at det er gjort en behovsvurdering av tannlegen i forhold til selve tannbehandlingen, må anestesilege foreta en medisinsk vurdering av pasienten for å se om det er forsvarlig å gi vedkommende narkose. Pasienten må fylle ut et skjema med spørsmål om helsetilstand, og svarene gir en ASA-klassifikasjon fra 1 til 5. Klassen pasienten havner i, avgjør til stor del om hen kan få narkose på tannklinikken.

Les mer om ASA-klassifikasjon her.

I tilfeller der pasienten lider av tannlegeskrekk og selv ber om narkose, er det best om vurderinger og utfyllinger av skjemaer gjøres med én gang pasienten uttrykker ønsket. Det er for at man ikke skal miste pasienter som har brukt lang tid på å ta motet til seg og dra til tannlegen.

Behandlingsplan for narkosepasienter

Tannlegen gjør som alltid en behandlingsplan ut fra det odontologiske behandlingsbehovet. Denne utgjør grunnlaget for et kostnadsoverslag som pasienten må samtykke til. Tannlegen vurderer også hvorvidt det er deler av behandlingen som pasienten kan få offentlig støtte til å utføre, via HELFO-refusjon.

Helseskjemaet som pasienten fyller ut n danner grunnlaget for at anestesilegen kan godkjenne pasienten til narkosen. Videre gjøres det en juridisk vurdering for å se hvorvidt pasienten er samtykkekompetent. Samtykkekompetanse handler evnen til å forstå hva behandlingen innebærer, og om pasienten selv er i stand til å ta en avgjørelse om å gjennomføre den. Det er viktig at alle disse vurderingene blir nøyaktig utført på forhånd, at de blir godt dokumentert, og at pasienten signerer kontrakt om samtykke, samt informeres om regler for kansellering.

Narkosebehandlinger blir ofte relativt dyre, grunnet stort behandlingsbehov, lange behandlingsøkter og mange involverte spesialister med ulike kompetanse. Derfor er det viktig at pasienten forhåndsbetaler beløpet før narkoseteam bookes.

Les mer om narkose ved manglende samtykkekompetanse her.