Sikker anestesi med mobil rigg

Per Øivind Elieson jobber som anestesisykepleier med eget foretak, og har de siste årene leid seg ut til 5–6 ulike aktører i Norge og Danmark. Siden 2017 har Anestesispesialisten vært ett av disse. Hovedårsaken til at han velger å jobbe på denne måten er fleksibiliteten det gir, samtidig som han får muligheten til å jobbe på ulike spennende klinikker.

For Anestesispesialisten tar han blant annet oppdrag på ulike tannklinikker. Da har de ofte med seg eget anestesiutstyr, i form av Anestesispesialistens mobile anestesirigg.

Medisinsk utstyr i en skuff

Komplett, kompakt anestesirigg

Anestesispesialistens mobile anestesirigg er en innretning som inkluderer alt utstyret som er nødvendig for å kunne ha en pasient i narkose. Dette er et tilbud til klinikker som ikke har eget fast anestesiutstyr, men likevel ønsker å tilby full narkose under behandling.

Riggen består av en overvåkingsdel for å kontrollere hjerterytme og måle blodtrykk og pasientens respirasjon, gjennom å måle nivået av karbondioksid i utpusten. Den har smertestillende midler og utstyr som benyttes ved innsovning av pasienten, samt akuttmedisin til bruk ved behov. I tillegg har den en ventilator som puster for pasientene under narkosen. Elieson forteller at riggen gir en sikker måte å bedøve pasientene på.

– Selv om riggen er mobil er utstyret moderne og “up-to-date”. Utstyret er kompakt, enhetene er små og de er enkle å bruke. Også er det driftssikkert. Det er fellesnevnerne, konstaterer han.

Alle som skal benytte den mobile riggen har vært gjennom nødvendig opplæring. Når et team tar med seg riggen ut på oppdrag, vil alltid minst én i teamet ha erfaring med å bruke utstyret.

Sikker anestesi med mobil rigg

Elieson forteller at å jobbe med den mobile riggen er forholdsvis likt som å jobbe med fast anestesiutstyr. Den største forskjellen er naturligvis at det mobile utstyret pakkes ut og kobles sammen før hver behandling. På et sykehus har man også store varelagre med reserveutstyr tilgjengelig, mens her har man bare det utstyret man kommer med.

– Det er noen standarder som skal være på plass når man utfører anestesi, og disse er like godt ivaretatt med den mobile riggen som med fast utstyr. Vi tenker uansett alltid gjennom hvilke utfordringer som kan oppstå og hvilke reserveløsninger vi har, sier Elieson.

Han forteller videre om godt samarbeid med klinikkene når de reiser ut med den mobile riggen. Det er en tilpasning hver gang de kommer til nye steder, og alle som er involvert i behandlingen må kommunisere godt for å sikre optimale forhold for å ivareta pasienten.

– Du må ta en ekstra runde med å sjekke at alt er funksjonelt og på rett sted i forhold til arbeidet du skal gjøre. Disse kontrollene gir trygghet, så du vet at du alltid har løsninger i bakhånd, sier Elieson.

Det er anestesipersonellet som foretar alle nødvendige kontroller. Bruk av den mobile riggen krever svært lite av klinikkene.

– Vi trenger tilgang til strøm og litt plass. Alt annet fikser vi, sier Elieson.

Gode rutiner for klargjøring av utstyret

Etter hver behandling fylles riggen opp med utstyr og forbruksmateriell etter behov på anestesispesialistens lager. Utstyret skal alltid være klart til bruk når neste team tar det med seg ut på oppdrag.

– Når det er materiell som må fylles på, går det ut en beskjed gjennom det digitale systemet vårt. Deretter sørger daglig leder Stefan Hauptig for at det som må erstattes blir erstattet, forteller Elieson.

Systemet er laget slik at det har en innebygget kontroll av logistikken som tilhører narkosevirksomheten. I tillegg gjør anestesiteamet en funksjonskontroll på deler av utstyret som trenger det, før de bedøver pasienten.

Gode tilbakemeldinger fra klinikkene

Eliesons erfaring er at klinikkene han har vært på er positive til tilbudet om en mobil anestesirigg.

– Vi får gode tilbakemeldinger, og jeg tror klinikkene synes det er fint å kunne tilby anestesi i tillegg til vanlig tannbehandling. De er alltid positive og imøtekommende når vi kommer, sier han.