Du må faste før du får narkose eller sedasjon

Du må slutte å spise og drikke i god tid før du får narkose eller sedasjon. Her får du nærmere detaljer om hvordan slik at du er godt forberedt.

Å faste er en viktig forberedelse når du skal ha en behandling der det er planlagt narkose eller sedasjon. I denne artikkelen omtaler vi narkose, men de samme retningslinjene gjelder også for sedasjon. Her kan du lese mer om forskjellen mellom narkose og sedasjon.

Å faste vil si at du ikke spiser, drikker eller bruker tobakksprodukter i en tidsperiode før narkose. Dette gjør du for å unngå komplikasjoner.

Når må jeg starte fasten?

Når du faster gir du fordøyelsessystemet tid til å tømme magesekken for innhold. Derfor er tidspunktene for når du kan spise og drikke bestemt ut i fra kroppens naturlige fordøyelsesprosess.

For voksne

Seks timer før narkose skal du ikke spise mat eller drikke væske med partikler (som for eksempel juice med fruktkjøtt). Dette inkluderer også alle former for melkeprodukter, for eksempel yoghurt og melk i kaffen.

Inntil to timer før narkose kan du likevel drikke klare væsker som for eksempel vann, saft, sportsdrikk, brus, buljong, te, kaffe uten melk/fløte og juice uten fruktkjøtt.

De to siste timene skal du heller ikke bruke snus, røyk, pastiller eller tyggis.

For barn

For barn gjelder de samme retningslinjene for voksne.

Dersom barnet ditt fortsatt ammes, kan det få brystmelk inntil de siste tre timene før narkose. Morsmelkerstatning skal barnet ikke drikke de siste fire timene før narkose.

Disse retningslinjene gjelder friske pasienter. Noen pasienter har sykdommer som gjør at anestesilege må vurdere tidspunkt for faste individuelt.

Ikke fast for lenge – forhold deg til de oppsatte tidene

Det er ikke er gunstig for kroppen å faste for lenge. Det tærer på kroppens reserver. Vi anbefaler derfor at du forholder deg til tidspunktene du finner over. Da unngår du unødig belastning som sultfølelse, kvalme, hodepine og svimmelhet.

Skal du ha en planlagt narkose på ettermiddagen, så spis gjerne frokost og drikk litt utover dagen så lenge du følger fastetidene.

Unngå at planlagt narkose blir utsatt eller avlyst

Narkose skal være trygt for deg som pasient. Hvis tidene for faste ikke er overholdt, kan det være at den planlagte narkosen blir utsatt eller avlyst. Følg derfor anbefalingene om faste nøye.

Hvorfor er faste viktig før narkose?

Normalt har kroppen reflekser som gjør at mat og annet innhold fra magesekken ikke kommer over i luftveiene og videre til lungene. Disse beskyttelsesrefleksene vil svekkes når du får narkose eller sedasjon.

Vi ønsker derfor at magesekken er tom for innhold under narkose, slik at mageinnhold ikke kan kastes opp og renne ned i luftveiene og til lungene. Når du faster, bidrar du til dette ved at magesekken får tid til å tømmes.

Faste vil også si at du ikke røyker, bruker snus eller tygger tyggis. Bruk av disse produktene vil gi økt produksjon av magesyre.

Dersom innhold fra magesekken kommer over i luftveiene og i lungene, kan det føre til lungebetennelse. Blant helsepersonell kalles en slik lungebetennelse for aspirasjonspneumoni.

Dette er sjelden, men det kan være alvorlig.

Lungebetennelsen kan oppstå fordi lungevevet blir irritert og skadet av selve magesyren. Betennelsen kan også være forårsaket av bakterier, men da er det ofte med andre bakterier enn de som gir vanlig lungebetennelse.

Faste er også viktig for å forhindre at større mengder matinnhold blokkerer luftveiene. Det kan føre til at det ikke kommer tilstrekkelig med luft i lungene, som igjen kan føre til at du får for lite oksygen.

Det er viktig at tidene for faste ivaretas før du skal ha sedasjon eller narkose. Hvis de ikke overholdes, kan du risikere at behandlingen blir avlyst. Dersom du som pasient er usikker på hvordan du skal faste, må du ta kontakt med klinikken der du skal få behandling for å være sikker på at fasten gjøres riktig.

Kilder:

Joshi and Abdelmalak et al. 2023 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Preoperative Fasting; Carbohydrate-containing Clear Liquids with or without Protein, Chewing Gum, and Pediatric Fasting Duration – A Modular Update of the 2017 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Preoperative Fasting. Anesthesiology 2023; 138:132-51.

E-håndbok Oslo Universitetssykehus. Retningslinje “Preoperativ faste – voksne”. Åpent tilgjengelig via https://ehandboken.ous-hf.no/.

https://ehandboken.ous-hf.no/document/129640?preview=true

Lest: 18.1.23

E-håndbok Oslo Universitetssykehus. Retningslinje “Preoperativ faste – barn”. Åpent tilgjengelig via https://ehandboken.ous-hf.no/.

https://ehandboken.ous-hf.no/document/138332

Lest: 23.1.23.

Sykehuset i Vestfold.

https://www.siv.no/behandlinger/narkose

Lest 18.1.23

Helse Nord-Trøndelag

https://hnt.no/behandlinger/viktig-informasjon-du-skal-lese-for-operasjonen#faste

Lest 18.1.23

Norske Legemiddelhåndbok

https://www.legemiddelhandboka.no/T22.2.2.7/Faste

Lest 18.1.23

Skjønsberg, Ole Henning: aspirasjonspneumoni i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 18. januar 2023 fra https://sml.snl.no/aspirasjonspneumoni