Hva er anestesi, når brukes det og hvorfor?

Anestesi, også kallet narkose, brukes for å kunne utføre et smertefritt operativt inngrep på en pasient. Den dramatiske utviklingen innenfor kirurgien ville ikke ha vært mulig uten en samtidig like imponerende utvikling innenfor anestesi når det gjelder styrbarhet, overvåkning og sikkerhet. Uten anestesi under større operative inngrep kan pasienten miste livet – ikke på grunn av selve operasjonen, men på grunn av stress som påføres kroppen når den blir utsatt for et smertefullt inngrep. Siden tidlig historisk tid har ulike urter, narkotiske midler og alkohol vært brukt for å dempe smerter. I dag har vi heldigvis mye kunnskap, effektive medisiner, velfungerende overvåkningsutstyr, gode rutiner samt spesialutdannede leger og sykepleiere som kan utføre anestesiologisk arbeid på en trygg måte.

Lege kirurg ny e1576055024285

Hva er egentlig smerte?

For å skjønne hva anestesi egentlig er kan det hjelpe å forklare hvordan man definerer smerte. IASP (International Association for the Study of Pain) definerer smerte som følgende: «Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av faktisk eller potensiell vevsødeleggelse. Smerte er alltid subjektiv.»

Av dette følger flere perspektiver som skal tas i betraktning. Før det første så er det nødvendig å være bevisst for å oppleve smerte, fordi det er noe som oppstår i den bevisste hjernen. For det andre kan smerte årsakes av skade på kroppen eller opplevelsen av skade på kroppen, et godt eksempel på dette er fantomsmerter i en amputert fot. Videre er det kun den som opplever smerter som har muligheten å definere den.

Dette forteller oss også at vi kan behandle smerte på mange ulike måter, alt fra lokalbedøvelse i såret som lokalt stopper signalene, til narkosen som uavhengig av eventuelle signaler i smertenerver blokkerer selve opplevelsen av smerte, siden pasienten er bevisstløs.

Hva er egentlig anestesi?

Ordet anestesi stammer fra gresk og betyr ”nektelse” og ” fornemmelse”. Det er et begrep som brukes om tilstander hvor en ikke merker smerte eller berøring. Begrepet anestesi blir vanligvis brukt i forbindelse med en tilstand av bevisstløshet, sammen med tap av følelse og smerte som er utløst av anestesimidler.

Det finnes flere typer anestesi:

  • Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse settes vanligvis inn med en tynn nål i det vevet man ønsker å bedøve, og blokkerer slik smertefremkallende nerveimpulser fra å oppstå eller ledes videre. Under lokalbedøvelse er pasienten ikke bevisstløs, det er kun selve smertesignalet som er blokkert fra å nå hjernen. 

  • Regionale blokader

Ved regionalbedøvelse injiserer man lokalbedøvelsesmidler i områder hvor mange nervefibre har samlet seg i bunter med nervetråder. På denne måten kan man enkelt og med få stikk hindre smertefulle nerveimpulser fra et større område. Herunder har vi ulike blokader i for eksempel armer og bein. 

Sentrale blokader kan være for eksempel spinal- og epiduralbedøvelse. Her blir lokalbedøvelsen blir injisert i enten den væske som omgir ryggmargen (spinal) eller i det fettvevet (epidural) som omgir nerverøttene på vei ut av ryggen. I begge tilfeller er bevisstheten i utgangspunkt ikke påvirket. 

  • Generell anestesi

Ved generell anestesi bringes pasienten inn i en bevisstløs tilstand. Dette fører til at de nerveimpulser som kommer fra kroppen inn i ryggmargen og videre inn til hjernen ikke kan registreres av bevisstheten. Dermed oppleves ikke smerte eller noen andre sanseinntrykk og man lager ikke noen minner av det som foregår.

  • Sedasjon

Hvis vi gir mindre doser av samme stoffer som i utgangspunkt kan gi full narkose, så havner pasienten i en tilstand der bevisstheten er påvirket i varierende grad, men ikke helt tatt vekk. 

Det er med andre ord en glidende skala mellom fullt våken, lett sedert, moderat sedert og narkose. Hvilken anestesimetode som skal brukes avgjøres av anestesilegen i forkant av inngrepet. Da er det flere faktorer som spiller inn, blant annet hvilket inngrep som skal gjøres, pasientens helsetilstand og ASA-klassifisering. Dette veies sammen i en risikovurdering. 

Her kan du lese mer om ASA-klassifisering

Anestesi for gravide og ammende

Gravide og ammende kvinner byr på spesielle utfordringer når det gjelder anestesi. Som hovedregel utfører vi ikke anestesi for gravide. Unntaket er hvis vedkommende har en livstruende tilstand hvor kirurgi brukes som behandling. I tilfeller der en gravid kvinne har behov for anestesi er det opp til anestesilegen og det medisinske teamet å gjøre en vurdering ut fra hvilken risiko som tas, og hvilke fordeler inngrepet har for vedkommende. Kan operasjonen utsettes til etter graviditeten, eller er det livsviktig at det utføres nå? I utgangspunkt er det ikke noen kirurgi på de klinikker vi bemanner som er så viktig at det forsvarer narkose på gravide kvinner. De få ganger det kan være aktuelt henviser vi derfor til behandling på sykehus. Vi kan utføre anestesi på ammende kvinner etter en spesiell vurdering. 

Har du spørsmål om anestesi? Ta kontakt med oss via epost eller bruk vårt kontaktskjema.